Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt

Oversikt over gårder og plasser i Maridalen

Astarud

Bakken i Neskroken
Bakken; Tom Stensaker

Bekkestua

Berg
Berg; Tom Stensaker

Bergerud
Bergerud; Tom Stensaker

Berntsberg
Berntsberg; Tom Stensaker

Bjørnstad gård
Bjørnstad; Tom Stensaker

Blåsås
Blåsås; Tom Stensaker

Bomstua

Brekke gård
Gårdsnavnet Brekke (opprinnelig Brekka) betyr bratt bakke. Det er altså et naturnavn som dermed gir gården en høy alder. Nærmere datering enn før 1350 er imidlertid ikke mulig.

Brenna ved Godtølbekken

Lille Brennenga gård
Lille Brennenga; Tom Stensaker

Store Brennenga gård
Store Brennenga; Tom Stensaker

Brenners i Neskroken
Brenners; Tom Stensaker

Brua

Bruastua

Bråten

Bødkerstua
Bødkerstua var bolig for bøkkeren som laget tønner på Skar kruttverk.

Dalen

Dalheim

Damstokk ved Øyungsdammen

Dusgård

Enga

Engelsrud
Engelsrud; Tom Stensaker

Gata

Granum gård
Granum; Tom Stensaker

Gresstua

Grønvold

Hagastua
Hagastua; Tom Stensaker

Halset
Halset; Tom Stensaker

Halvorsrud
Mange av familiene på Halvorsrud jobbet tidligere på Skar kruttverk.

Halvorstuen

Hammeren

Haugen

Hauger gård
Hauger; Tom Stensaker

Haugermosan
Haugermosan; Tom Stensaker

Helgerud

Livet på Helgheim («Harloff-villaen») ved Øyungsdammen 1950–55

Hellerud

Houg

Hærkerud

Hølet

Ilen

Kallerud
Kallerud; Tom Stensaker

Kasa gård
Kasa; Tom Stensaker

Nedre Kirkeby
Nedre Kirkeby; Tom Stensaker

Øvre Kirkeby gård
Øvre kirkeby; Tom Stensaker

Kjelsås

Kramla (noen ganger kalt Klamra)

Kornløken

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349