Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Haugermosan

Haugermosan

Kilde: Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Haugermosan
Haugermosan Tegning: Tom Stensaker

Tett ved Skredderstua tar en gårdsvei nordover til en liten gård. Det er Haugermosen eller «Måsan» som folk her oppe kaller den. Gården er som navnet antyder utskilt fra Hauger gård en gang på 1800-tallet. Hvorvidt det før dette lå en plass her er uvisst. Gården har siden 1920-tallet vært i kommunal eie og blitt drevet av forpaktere. I dag er Haugermosen temmelig amputert idet låvebygningen er revet og jordene tilplantet. I det over 100 år gamle våningshuset bor fremdeles folk. Fra Haugermosen og nordover går den myrstrekningen gården har navn etter. Her danner det seg ofte råkald tåke og frostrøyk om vinteren og Maridalens uoffisielle kulderekord er satt nettopp på «Måsan», med hele 33 kuldegrader.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349