Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer


   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kultur- og naturstier

Kultur- og naturstier i Maridalen

På denne siden vil du finne oversikt over skiltede kultur- og naturstier i Maridalen.

Maridalen kultur- og natursti
Byantikvarens skilting av kulturminner og landskap i Maridalen

I forbindelse med Kulturminneåret 2009, igangsatte Riksantikvaren og Byantikvaren et prosjekt med skilting av kulturminner og landskap i Maridalen.


Informasjonsplakat Maridalen landskapsvernområde

Her finner du informasjonsplakaten om Maridalen landskapsvernområde. Den ble utarbeidet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2007.


dot


 

 

Oversikt over arrangementer:

:
Årbok Maridalens Venner 2023
Foto: Christian Fredrik Borg
Torsdag 20. april kl. 19.00 i Maridalen Velhus:
Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2023
Stein Erik Kirkebøen
Video av Johnny Fagerstrøm 2021:
Film om Maridalen
Film Maridalen. Johnny Fagerstrøm.
:
Maridalen. NRK 1972

:
Digitalisert kart over Maridalen

:
Maridalsspillet
Maridalsspillet 2007. Foto: Dag Ødegård
dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349