Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Brenna ved Godtølbekken

Brenna ved Godtølbekken

Av Sheldon Reinholdt, fra årsskrift Maridalens Venner 1985.

Øverst på s.30 i årsskriftet for 1983/84 har jeg skrevet noen linjer om "[...] en karrig plass NØ for Øyungen."

Plassens eksistens er siden verifisert av viltkonsulent Josef Monsrud på Nordbråten gård og i de omfattende manuskripter og notater som kontorsjef Jacob Kvande, født 1891 og død 1965, har etterlatt seg. Sønnen Egil Kvande, som nå er styremedlem i Maridalens Venner, har gitt oss tillatelse til å referere hans far:

"Oppe i Brenna på veien fra Øiongen til Tømte har det også vært et par flekker med dyrket jord. Steinrøysene viser stedet. Torstein hette han som bodde der. Kjerring hadde han ikke, men hest, som han vinterstid fødde mest på granbar, osp og rognebark.

Nils Torvet fortalte at en juledag han gikk til Tømte, traff han hesten til'n Brenna-Torstein oppe på myrene sør for Tømte. Myrene var tilfrosset, men stårrgraset stakk opp gjennom isen og der gikk hesten til Torstein på beite.

Torstein lå oppe i hytta si til han holdt på å omkomme av sult. Han skulle være liten av vekst, nærmest en tass, fillete og svart og skjeggete og alltid med topplue. Mange skal det være som har møtt’n der oppe. Helt til det siste, sies det. Jeg har vært mye der oppe om høsten og hørt etter storfugl, som brukte å sitte i lia der og rispe ospelaug i stille høstkvelder, men jeg har aldri vært så heldig å få møte Torstein. Men andre kan jo være mer heldige, så et forsøk er det kanskje verd for den som har lyst."

Du kan selv finne Torsteins bosted ved å gå stien opp fra Øyungen. Oppe på flaten etter 250 m tar du til venstre.

Straks etter du har gått over haugen nord for Godtølbekken passerer du et smalt myrdrag. Så stiger stien oppover åsen Brenna. Stien blir straks våt og utgravd av et oppkomme. Etter ca. 100 m finner du steinrøysene og jordlappen(e) til Torstein opp skråningen til høyre (nordøstover).

Ut fra det som Kvande har fortalt og navnet på åsen skulle en tro plassen het Brenna, men i boka "Kom til den fagre Maridal", side 117, under avsnittet om Øyungsdammen, skriver Jahn Børe Jahnsen: "[...] En gang for lenge siden skal det visstnok ha ligget en plass med navnet Tåsen-Brenna ved skiløypa mellom Øyungen og Tømte. [...]" Hvorfor Tåsen som forledd til Brenna? Forøvrig kan en undres over hvorfor bekken ned til Øyungen kalles Godtølbekken.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349