Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Bomstua

Bomstua

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Den gamle Greveveien over til Hakedal går forbi Snippen. Siden Greveveien var en privat vei hvor man måtte betale bompenger, ble det bygget en bomstue her ved Snippen. I sin bok «Nordmarka» forteller Johs. Dahl om denne plassen. Den lå på et beleilig sted, mellom fjellveggen på oversiden og et bratt stup på nedsiden. Langs Greveveien var det før i tiden mye trafikk og de veifarende stanset som oftest en stund her ved Bomstua. Her ble det nemlig solgt øl, og denne retten holdt seg til langt opp i 1890-årene. Bompasseren het Jakop og historiene om ham er mange. Jakop Bomstua var en original på mange måter. En av hans sønner overtok senere Kasa gård nede i Maridalen.

De gamle husene på Bomstua ble revet like etter at jernbaneanlegget ble ferdig ved århundreskiftet. Men selve Bomstua ble ikke flyttet langt. Den står nemlig like til høyre for Sørbråtenveien noen hundre meter nord for landhandleriet på Snippen. Her kan dagens turgjengere ennå se Jakop Bomstuas hjem. Grunnmurene er forøvrig ennå såvidt synlige på den gamle plass nede ved Greveveien.

På grunn av jernbanen ble bommen flyttet omtrent en kilometer sydover mot Sandermosen. Her ble det bygget en ny bomstue, som brant ned for ett års tid siden og ennå ikke er bygget opp igjen.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349