Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier


   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Skar leir

Skar leir

Oslo kommune kjøpte i 2007 Skar leir fra Forsvarsbygg. Bakgrunnen for kjøpet er todelt: Sikre friområder i kommunal eie og ønske om å tilrettelegge for barnehagedrift i Skar leir. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) jobber nå med planlegging og utvikling av hele eiendommen, samtidig som de forvalter eiendommen. EBY skal opprette en referansegruppe som skal gi innspill og ideer til fremtidig bruk. Maridalens Venner vil delta aktivt i den gruppa. Utfordringen framover blir å fylle leiren med et innhold til beste for Maridalen, Nordmarka og byens øvrige befolkning.

Årbok Maridalens Venner 2021
Årbok 2021

Krutt, kuler og personekvivalenter. Historien om Skar kruttverk og Skar leir. Skar i fortid, nåtid og framtid. Av Stein Erik Kirkebøen.


Mulighetenes Marka
Markasenteret på Skar
Markasenteret på Skar leir, en blanding av museum, kultur- og friluftssenter for hele Marka. Fra Skar kan barnehager, skoler, turister og vanlige osloboere starte turer på alt fra to timer til to uker i Marka, eller selve leiren med museer, kafé og aktiviteter kan avlegges et besøk.

Skar, bygda i byen. Framtidens byer
Skar leir, og for den saks skyld hele Maridalen, kan lanseres som arena for et pilotprosjekt der man demonstrerer hvorledes dalen og den fraflyttede leiren utvikles av kommune/bydel, befolkning og næringsliv ved bruk av innovative, bærekraftige løsninger. Målet er å demonstrere et samfunn som kan leve utmerket i en karbonfri framtid.

Saksinnsyn Oslo kommune Skar leir
Søk på Maridalsveien 621.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten sitt prosjekt
Oslo kommune kjøpte i 2007 Skar leir fra Forsvarsbygg, primært med ønske om å tilrettelegge for barnehagedrift. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) jobber nå med planlegging og utvikling av hele eiendommen, samtidig som de forvalter eiendommen.

Planinitiativ fra Oslo kommune: Barnehage
Her kan du lese planinitiativet fra Oslo kommune: Maridalsveien 621 – Skar leir – Forslag til regulering – Barnehage

Dokumenter

Historien om Skar kruttverk

Halvorsrud
Mange av familiene på Halvorsrud jobbet tidligere på Skar kruttverk.

Bødkerstua
Bødkerstua var bolig for bøkkeren som laget tønner på Skar kruttverk.

Øyungsdammen (Øyungsdemningen)

Fra årbok Maridalens Venner 1998: Vandringer i Maridalen av Helge Haakenstad
Langs Skarselva
Les Helge Haakenstad sin skildring fra en vandring langs Skarselva i 1998.

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349