Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Bjørnstad gård

Bjørnstad gård

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Bjørnstad
Bjørnstad Tegning: Tom Stensaker

Nedre Vaggestein var også i samme slekt i mange generasjoner etter delingen i 1825, og den er fremdeles det i dag. Hovedbygningen på gården idag er gammel, men de andre bygningene er fra etter 1915. I 1915 skulle tre brødre dele Nedre Vaggestein og de bygget seg hver sin gård, nemlig Granum lengst i sør mot Sandermosveien, Bjørnstad lenger nord, og naturligvis Nedre Vaggestein. Alle disse tre gårdene er ennå i dag privateide og i samme slekt. På Granum og Bjørnstad ble det bygget nye bygninger i 1915 og på Nedre Vaggestein ble bygningene modernisert.

Nesten all den skog som en gang hørte til Vaggestein er nå gått tapt. En eier i forrige århundre kom i økonomiske vansker og måtte selge det meste for å redde seg. Derfor hører det ikke så mye skog til de tre nederste private Vaggestein-gårdene i dag.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349