Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

Hjem > Lenker

Lenker

Her er pekere til organisasjoner i Maridalen, samarbeidspartnere og andre nyttige nettsteder:

Akergårder
http://www.namiko.no/Akergårder.htm

Akers befolkningshistorie
http://www.ager.no/

Bjørnholt gård
http://www.bjornholt.no/

Bronsebukkene
http://www.bronsebukkene.no/

Det skjer i Oslo
http://detskjerioslo.no/

DNT Oslo og omegn
http://www.dntoslo.no/

Friluftsetaten i Oslo
http://www.friluftsetaten.oslo.kommune.no/

Friluftsklubben i Oslo
http://www.friluftsklubben.no/

Fylkesmannens miljøvernavdeling
http://www.fylkesmannen.no/fmt_fagomrade.asp?g4747=x&g4746=x&gid=4790&tgid=4746

Historielaget Grefsen · Kjelsås · Nydalen
http://www.historielaget-gkn.no/

Historielaget Grefsen · Kjelsås · Nydalen, bildebase
http://nyhuus.deich.folkebibl.no/historielag/grefsen/bildebasen.html

Hauger gård i Maridalen
http://www.haugergaard.no/

Kjentmannsmerket
http://www.kjentmannsmerket.org/

Nettsted for Korsvoll
http://www.korsvoll.com

kulturBANEN
http://www.kulturbanen.no/

Jon Lahlums websider om skogen
http://www.lahlum.net/skog/

Lillomarkas Venner
http://home.online.no/~gmarstei/lillomarkasvenner.htm

Løvenskiold skog
http://www.lovenskioldskog.no/

Maridalen Bygdetun
http://maridalenbygdetun.no/

Maridalen menighet
http://www.maridalenmenighet.no

Maridalen Rotary Klubb
http://maridalen.rotary.no/

Maridalen skole
http://www.maridalen.gs.oslo.no/

Maridalen Vel
http://www.maridalenvel.no/

Maridalsprosjektet
http://www.sollerudstranda.gs.oslo.no/maridalen.html

Maridalsspillet
http://www.maridalsspillet.no/

Markakoret
https://kor.no/om-oss/nk-sor-ost/oslo-akershus/markakoret

Nordre Aker Bydel
http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/

Norsk Naturarv
http://www.naturarv.no/

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
http://www.noa.no/

Nordmarken Velforening
http://www.nordmarken.org/

Oslomarka info
http://www.oslomarka.info/

Oslomarka på internett
http://www.nordmarka.no/

Oslomarkas Fiskeadministrasjon -OFA
http://www.ofa.no/

Oslomarka Jeger- og Fiskerforening
http://www.oslomarkajff.no/

Oslo og Omland Friluftsråd
http://www.markanytt.no/

Regionkontor landbruk
http://www.regionkontorlandbruk.no/

Sander gård
http://www.sandergard.no/

kulturPUNKTET Sandermosen Stasjon
http://www.sandermosen-stasjon.no/

Skiforeningen
http://www.skiforeningen.no/

Skjerven gård
http://www.skjervengard.no/

Sogn Kultur og Historielag
http://www.sogn.historielag.org/

Syklistenes Landsforening
http://www.slf.no/

Sørbråten gård i Maridalen
http://www.sorbraten.no/

Sørbråten Vel
http://www.velnett.no/mainframe.asp?v=40369

Fellessted for Sørkedalen
http://www.sorkedalen.org/

Sørkedalen historielag
http://www.sorkedalen.org/historielaget/index.htm

Tom Stensaker
http://www.tomstensaker.no/

Turweb.net
http://www.turweb.net/

Ullevålseter i Nordmarka
http://www.ullevalseter.no/

Østensjøvannets Venner
http://www.ostensjovannet.no/


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349