Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Gresstua

Gresstua

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Gresstua lå tett ved jernbanelinjen øst for Sanderstua. Gresstua må vel ha vært like gammel som Sanderstua. Da byggingen av skogsgrenda Solemskogen øst i Lillomarka sto på var det sterkt på tale å få en holdeplass her ved Gresstua. Men statsbanene mente det ikke ville lønne seg og Solemskogens befolkning fikk aldri noen jernbaneholdeplass. Den siste som bodde på Gresstua het Kristian Gresstua. Husene ble revet omkring 1920. Fem år senere ble jordveien tilplantet og nå vokser tett skog rundt de gamle murene.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349