Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Dusgård

Dusgård

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

I bakken sør for Hauger lå inntil for få år siden en svær bygning som het Dusgård. Den var bygget på slutten av 1800-tallet. Her var opprinnelig kursted for tuberkuløse. Senere ble bygningen solgt til de samme som drev pensjonatet oppe på gården, men Dusgården var etter sigende pensjonat for almindelige mennesker. Da pensjonatdriften opphørte kjøpte Postverket stedet og brukte det som feriested inntil det ble revet. En stund var her også telefonsentral.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349