Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Skjøtsel > Lærebøker >  Oversikt over lærebøker om kulturlandskap

Oversikt over lærebøker om kulturlandskap

På disse nettstedene kan du kjøpe lærebøker om kulturlandskap.

Her finner du lærebøker fra det svenske jordbruksverket.

Her finner du lærebok fra det svenske naturvårdsverket: "Svenska naturbetesmarker".

Her finner du SKJØTSELSBOKA FOR KULTURLANDSKAP fra Landbruksforlaget. Denne boka viser hvordan viktige typer av de gamle kulturmarkene er blitt til og hvordan vi kan eller bør skjøtte dem. Boka er et oppslagsverk for forvaltningen, bønder, museer og andre med interesse og ansvar for kulturlandskapet.
http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=107551

Her finner du JORDBRUKETS KULTURLANDSKAP fra Universitetsforlaget. Boka beskriver viktige økologiske sammenhenger og opplevelsesverdier knyttet til dyrket mark, og drøfter forvaltningsmyndighetenes muligheter til å styre og påvirke. Utgitt i samarbeid med Norges forskningsråd.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349