Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Damstokk ved Øyungsdammen

Damstokk ved Øyungsdammen

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Her går grensen for det som i dag regnes med til Maridalen. Like sør for dammen lå det visstnok en liten plass en gang, men den er forlengst borte. Like nord for dammen lå en plass som vi vet mer om. Den het Damstokk. Hvis man følger stien mot Liggeren omtrent 150 meter nordover fra den nåværende Øyungsdammen kommer man over den gamle vollen på Damstokk. Vollen går nå helt ned til vannet, men før lå den lenger fra vannet. Her gikk nemlig den gamle Øyungsdammen, som ennå kan skimtes ved lavt vann. Mannen på Damstokk var vel en slags damvokter. Fløterkoia og Øyungshytta vest for dammen er også borte forlengst, men de var ikke så gamle som Damstokk. En gang for lenge siden skal det visstnok ha ligget en plass med navnet Tåsenbrenna ved skiløypa mellom Øyungen og Tømte, men den hører vel mer med til Nordmarka enn til Maridalen. Liggeren og Gåslungen er også Nordmarks-plasser og hører ikke med til Maridalen.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349