Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Brua

Brua

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Den nåværende steinbroen over Skjærsjøelva ved Hammeren ble bygget i 1880-årene. Før dette gikk trafikken over en liten trebro som ble kalt Skjerven-broen. Denne lå adskillig nærmere vannet enn den nåværende bro. Vår kjente maler J.C. Dahl tegnet denne gamle Skjervenbroen i 1844. Til venstre på tegningen ser vi husene på husmannsplassen Brua under Skjerven gård. Vi husker at Brua var nevnt i husmannsregisteret i 1771.

P.Chr. Asbjørnsen skriver forøvrig om Skjerven-broen i «En Nat i Nordmarken», som kom ut i 1870. Han forteller at Elias Fisker bodde «i en liten hytte som ligger på en bakke til venstre for veien straks før man kommer til Skjervenbroen i Maridalen». Vi kan med stor sannsynlighet slutte oss til at Elias Fisker var husmann på plassen Brua under Skjerven og at det er hans hjem vi ser til venstre på J.C. Dahls tegning fra 1844.

Husene på Brua ble stående til langt inn i vårt århundre, men nå er det ingen spor igjen. Bussene bruker idag stedet som snuplass.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349