Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Astarud

Astarud

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Astarud er navnet på en gård som langt tilbake i middelalderen lå et sted mellom Brekke og Brennenga. Navnet tyder på at gården ble ryddet mellom 1050 og 1350. Da den senere benevnes som ødegård er den neppe blitt ryddet igjen etter Svartedauen. Den forsvinner ut av kildene og ut av historien. Men kanskje ligger Bekken eller Pollen eller noen av de andre plassene her på den gamle Astaruds grunn?


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349