Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Hammeren

Hammeren

Av Helge Hakkenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Rett ovenfor Møllerstua ligger bygningen som ble kalt Hammeren. Der bodde bestyreren på Stangjernshammeren en gang i tiden. I senere tid var huset forstmesterbolig for Løvenskiold-Vækerø. Mange vil huske forstmester Erik Børresen som blant annet var en ildsjel bak Maridalsspillet. Han var også en foregangsmann når det gjaldt nye metoder i skogbruket. Her på Hammeren ble det bygd opp en planteskole med veksthus, og etter krigen ble det satt i gang planmessig planteproduksjon og planting i skogen. Bygningen Hammeren ble bygd i 1850, men er pietetsfullt modernisert etterpå. I kjøkkenet, som er midtrommet mot nord, er den store gruen bevart. Nord for Hammeren ligger Løkka, eller Kudalshytta. Ved elva, nedenfor Nordseter, lå plassen Slottet.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349