Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Lille Brennenga gård

Lille Brennenga gård

Lille Brennenga
Lille Brennenga Tegning: Tom Stensaker

I 1840 fikk en mann ved navn Paulsen skjøte på Vesleengen, Kvilerjordet og Lillehagen, tre jordstykker som tilsammen ble gården Lille Brennenga. Han bygget i 1840-årene flere bygninger på gården og hovedbygningen, en vakker empirebygning, står ennå, om enn noe ombygd.

Gården var privateid til 1896, da den ble kjøpt av kommunen. Siden har forpaktere drevet Lille Brennenga, som idag trues av den kommunale rivningsplan. Den gamle gårdsveien til Lille Brennenga som gikk fra Tåsenbekken forbi Stubberudbråten er fremdeles fullt gangbar. Idag har stedet gårdsvei fra Helgerud ved Maridalsveien.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349