Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
         
Oversikt
         
Martinhytta
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker

Kulturminner i Maridalen

Tegning av Gerhard Fischer 1913
"Ruinerne av Maridalens kirke". Tegning av Gerhard Fischer 1913.

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, også lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.

Maridalens Venner deler kulturminnene i Maridalen i tre hoveddeler:

- De historiske veiene; som Maridalsveien, Gamle Nordmarksveien, Ankerveien og Greveveien
- Vestre og østre nordmarksvassdrag
- Landskapet med kulturspor og med gjengroingsproblemer

Undersøkte kulturminner i Maridalen
Kirkeruin Frances DodmanI 1992 laget Oslo kommune, ved Miljøetaten og Byantikvaren, en rapport om kulturminner og kulturlandskap i Maridalen: "En bynær bygd", av etnolog Per G. Nilsen.

Kulturminner i Maridalen
Hammeren kraftverk Frances DodmanLast ned utdrag fra Maridalens Venners årsskrift 1997: "Kulturminner i Maridalen" av etnolog Per Nilsen.

dot
Fra årsskrift Maridalens Venner 1997
Generelt om kulturminner og kulturlandskap
Fra årsskrift Maridalens Venner 1997
Kulturhistoriske interessante landskap i Maridalen

dot
Rapport av Per Nilsen
En bynær bygd; Kulturminner og kulturlandskap i Maridalen

Utgitt av Oslo kommune, avdeling for natur og forurensning, Miljøetaten og Byantikvaren, 1992.

Kirkeruinene i Maridalen
Kirkeruinen; Frances Dodman

Margaretakirka er trolig oppført rundt 1250, viet til den hellige Margareta av Antiokia.


dot
Fra "Kom til den fagre Maridal", 1972
St. Margarethakirken og dens ruiner

Les Jahn Børe Jahnsens meget grundige artikkel om kirkeruinene.

Tegninger av Gerhard Fischer 1913:
"Ruinerne av Maridalens kirke"
Kirkeruinene 1913. Tegning av Gerhard Fischer

dot
Les artikkelen til Mathilde Simonsen Dahl fra årsskrift 2005:
Rekonstruksjon av St. Margaretakirken
Kirkeruinene 1934. Foto: Gerhard Fischer

Her kan du laste ned artikkelen om St. Margaretakirken, og lese den som PDF-fil.

Les artikkelen til Stein Øberg, Maridalen Rotary Klubb
Margaretakirken i fordums drakt
Kirkemodell. Foto: Tor Øystein Olsen

Margaretakirken har fra midten av 1200-tallet vært landemerke ved nordenden av Maridalsvannet. Men hvordan Margaretakirken så ut da den var helt ny, har sikkert pirret nysgjerrigheten til mange opp gjennom tidene.


dot
Video Margaretakirken i fordums drakt
Den eldste kjente tegning av St. Margaretha-kirkens ruiner

dot
Hammeren kraftverk 75 år
Stangjernshammeren og annen jernindustri

dot
Historien om Skar kruttverk
Rapporter fra Håvard Pedersen, april 2020
Kulturminneoversikt med bilder for Oslo kommunes skoger i Maridalen øst, samt noen nærliggende kulturminner på andre eiendommer

dot
Ingeniør Hans Bull, 1918:
Akerselvens brugseierforening gjennem femti aar, 1867–1917
Rapport av Sissel Riibe og Henning Weyergang-Nielsen, NVE
Kraftoverføringens kulturminner

Utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat, 2010. NVE-rapport nr. 17 – 2010.


dot
Samferdsel og gamle veier
Sagbruk og kvernbruk

dot
Fløtningsdammer i Østre og Vestre Nordmarksvassdrag
Oversikt over andre kulturminner i Maridalen
Bygdeborg ved Monsetangen. Tegning: Frances DodmanHer finner du en oversikt over andre kulturminner i Maridalen.

dot
Om kulturminner
Kongeeikene Nes; Målfrid VollLandskapet kan studeres fra forskjellige synsvinkler. Her ser vi på landskapets menneskeskapte side. Menneske og natur har sammen bidratt til å frambringe det landskapet vi ser i dag.
Fra årbok Maridalens Venner 1992
På jakt etter gjengrodde, eldre ferdselsveier i Marka

dot
Les Rolf Rasch-Enghs artikkel fra 1972
Hvorfor vi verner om Maridalen
Kulisser i et kulturlandskap

dot
Institutt for folkelivsgranskning Universitetet i Oslo. Thora Margrethe Holmen
Kulturminner i Oslomarka 1973
Kulturminner i Oslomarka
dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349