Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Dalheim

Dalheim

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Dalheim ligger like sør for parkeringsplassen og vest for Halset. Dalheim ble skilt ut fra Halset i begynnelsen av dette århundret. Husene er like gamle som gården. Dalheim var nemlig en liten gård med både husdyr og jordvei, men i dag er den sterkt redusert. Like nordvest for Dalheim ligger flere små eiendommer, blant annet Heia og Steinbråten. Disse husene er noe yngre enn Dalheim, men selve eiendommen Steinbråten er fra før 1850.

Tillegg av Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Oppe i lia lå husmannsplassene Steinbråten og Kramla under Skar gård, og hytta Skarpsno der bygdeoriginalen Juger-Kristian holdt til.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349