Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker

Helhetlig ferdselsveinett – sommer og vinter – til, i, gjennom og fra Maridalen!

Maridalsveien fra Brekke til Hammeren – Dialogfase – Tilrettelegging for myke trafikanter


 

Helhetlig tur- og ferdselsveikart fra 1992
Turvegkart Maridalen 1992Dette kartet viser forslag til et helhetlig tur- og ferdselsveinett til, i, gjennom og fra Maridalen. Kartet er utarbeidet av Grindaker A/S.

Fylkesmannens og Oslo bystyres vedtak om gang- og sykkelvei i Maridalen

Forvaltningsplanen for Maridalen landskapsvernområde ble av Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtatt 16. januar 2002. I forbindelse med bystyrets behandling av flerbruksplanen for Oslo kommunes skoger 2007–2015, fattet bystyret 20. juni 2007 nedenstående vedtak.


dot
Opprop til Oslo bystyre
"Helhetlig ferdselsveiplan til, i, gjennom og fra Maridalen!"
2008-02-29
Organisasjoner og personer samlet til møte i Maridalen 28. februar 2008 ble enige om følgende:
Opprop gang- og sykkelvei i Maridalen
2005-06-22
Gang- og sykkelvei i Maridalen – en del av et helhetlig ferdselsveinett – sommer og vinter – til, i, gjennom og fra Maridalen!

dot
dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349