Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
         
Oversikt
         
Martinhytta
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner >  Undersøkte kulturminner i Maridalen

Undersøkte kulturminner i Maridalen

I 1992 laget Oslo kommune, ved Miljøetaten og Byantikvaren, en rapport om kulturminner og kulturlandskap i Maridalen: "En bynær bygd", av etnolog Per G. Nilsen.
Her følger en oversikt over registrerte kulturminner i Maridalen:
 1. Kulturminner tilknytta jordbruket. Gården og plassen
  Jordbrukets kulturminner ble igjen delt inn i:
  -Hus for folk
  -Hus som med dyra å gjøre
  -Andre forhold tilknytta husene, som smie og tun
  -Andre kulturminner tilknytta jordbruket

  Ødegården Frances Dodman
  Ødegården Tegning: Frances Dodman

 2. Skogens kulturminner
  Skogens kulturminner ble igjen delt inn i:
  -Tømmerfløting
  -Sagbruksdrift
  -Andre kulturminner fra skogbruket

  Øyungsdammen Frances Dodman 
  Øyungsdammen Tegning: Frances Dodman

  Kamphaug sag; Målfrid Voll
  Ruiner av Kamphaug sag. Tegning Målfrid Voll

 3. Kulturminner tilknytta jernverksdrift

 4. Kulturminner tilknytta industri

  Hammeren kraftverk Frances Dodman
  Hammeren kraftstasjon Tegning: Frances Dodman

 5. Kulturminner etter vannverksdrift

  Dam Maridalsoset Frances Dodman
  Maridalsoset Tegning: Frances Dodman

 6. Kulturminner tilknytta turisme og friluftsliv

  Tømte skifabrikk Frances Dodman
  Tømte skifabrikk Tegning: Frances Dodman

 7. Militære kulturminner

   Skar kruttverk Frances Dodman
  Ruiner av Skar kruttfabrikk. Tegning: Frances Dodman

 8. Kulturminner tilknytta samferdsel og transport

   Sandermosen stasjon Frances Dodman
  Sandermosen stasjon Tegning: Frances Dodman

 9. Villabebyggelse og forretninger

 10. Kulturminner tilknytta kirke, skole og foreningsliv

  Maridalen kirke Frances Dodman
  Maridalen kirke Tegning: Frances Dodman

Maridalens Venner lagde et årskrift av hans rapport i forbindelse med kulturminneåret 1997. Du kan laste ned utdrag fra Maridalens Venners årsskrift 1997: "Kulturminner i Maridalen" av etnolog Per Nilsen, ved å klikke på artikkelen nedenfor.

Du kan også laste ned hele årboka ved å klikke på PDF-filen nedenfor.
NB! 5,6 MB!

  application/octet-streamLes rapporten
application/pdfÅrbok for 1997. NB! 5,6 MB!

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349