Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
         
Oversikt
         
Martinhytta
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner >  Om kulturminner

Om kulturminner

Landskapet kan studeres fra forskjellige synsvinkler. Her ser vi på landskapets menneskeskapte side. Menneske og natur har sammen bidratt til å frambringe det landskapet vi ser i dag.

Vårt syn på landskapet

Skarselva; Frances DodmanKulturminner er faste spor etter menneskelig aktivitet i landskapet. Som eksempler kan vi nevne gårder og husmannsplasser, steingjerder, gårdsveier, rydningsrøyser, tømmerfløtningsanlegg og koier. Det er ikke alltid lett å sette grense mellom "natur- og kulturminner", det kommer an på hva slags bakgrunn iaktageren har.

Landskap og kulturminner kan vi se på som ei bok vi kan lese i om hvordan mennesker har utnytta naturressursene, og har satt sitt preg på "boka" med kulturspor. Et rikt landskap er lesbart og forståelig; sporene er lette å lese, og de finnes i en helhetlig hevdhistorisk "riktig ramme". Dersom landskapet har kulturspor av forskjellig alder, sier vi at landskapet har stor historisk variasjon, og dersom sporene også er av svært høy alder, sier vi at det har stor historisk dybde. Maridalens kulturlandskap og kulturminner vitner om eldre tiders naturutnyttelse og ressursbruk, og kulturminnene er av forskjellig slag og alder. Maridalens kulturlandskap gir derfor muligheter til tolkning og forståelse av det historiske forløpet i området.

Når vi ser på landskap og kulturminner utifra et kulturhistorisk perspektiv, bør vi være oppmerksom på hvilket forhold iaktakeren har til landskapet. En som er født og oppvokst på en gård i Maridalen oppfatter omgivelsene annerledes enn en turgåer fra f. eks. Majorstua. For en turgåer er Maridalen et rekreasjonslandskap, for en gårdbruker først og fremst et produksjonslandskap preget av samtidas produksjonsmetoder.

Tegning: Frances Dodman


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349