Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
         
Oversikt
         
Martinhytta
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner >  Den eldste kjente tegning av St. Margaretha-kirkens ruiner

Den eldste kjente tegning av St. Margaretha-kirkens ruiner

Av Jahn Børe Jahnsen, fra årsskrift Maridalens Venner 1972.

Tegningen er utført av professor Gregers Fougner Lundh. Han hadde som ung løytnant gjort seg særlig bemerket for sin innsats i krigen mot Sverige 1808. Etter krigen ble han så i meget ung alder utnevnt til den første professor i meteorologi ved universitetet i Kristiania.

I 1823 holdt han på å forberede seg til en lengre fottur, visstnok opp til «Jotunfjellene». Han søkte da undervisning hos sin kollega professor Chr. Hansteen i hvorledes barometermålinger skulle utføres. 4. mai 1823 tok Lundh seg en tur først opp på Grefsenåsens høyeste punkt, hvor han kl. 9.30 konstaterte barometerstand, temperatur, osv. Derfra går turen til plassen Nedre Oset ved Maridalsvannets utløp, hvor han kl. 11.06 foretar de samme målinger. Kl. 12.15 er han ved «St. Mariæ Kapel ved Maridalsvandet omtrent 4 Fod over Fundamentet» og turen avsluttes kl. 14.35 ved «høieste Punkt af Veien mellem Maridalsvandet og Christiania straks nendenfor Korsvolden».

På denne turen laget Lundh sin skisse av kirkeruinen, slik den da så ut og med Maridalsvannet bakgrunnen. Den potetkjelleren som senere ble bygget over kirkens kor ser vi ikke her. Kirkens nordre mur ser ut til å være mer bevart her enn på senere tegninger. Lundh tegnet videre en oppmåling av kapellets grunnplan med tilføyde mål i alen og tommer. Vi ser også at veien svinger ut til høyre for ruinen, det er den gamle vei som fremdeles i fjor kunne gåes over jordene vestover til Hammeren. Veien ble imidlertid pløyet opp nærmest kirkeruinen sommeren 1972.

Til høyre på tegningen ser vi litt av den eldgamle solide tømmerlåven som kommunen nå har rasert fullstendig. Den forurenset jo vannet! Vi får være glad for at Gregers Fougner Lundh fikk oppleve Nedre Kirkeby som et driftig gårdsbruk og en idyll uberørt av kommunal kortsynthet og ubetenksomhet.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349