Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
         
Oversikt
         
Martinhytta
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner >  Kulturhistoriske interessante landskap i Maridalen
Fra årsskrift Maridalens Venner 1997

Kulturhistoriske interessante landskap i Maridalen

Av Per G. Nilsen, fra årsskrift Maridalens Venner 1997.

Her følger en oversikt over et utvalg av kulturhistorisk interessante landskap. Oversikten er ikke uttømmende.

 • Nes med Neskroken:
  Godt bevart med gardsanlegg, seks tidligere husmannsplasser, rester av Greveveien, beitemark, sommerfjøs (eneste i Maridalen), vannreservoar o.a. Rester av brygge og gardsteglverk ved Maridalsvannet. Kongeeikene. Tidligere hamn. Området gir et godt bilde av et gards- og husmannsmiljø i distriktet. Hovedbygning på Nes hadde høy arkitektonisk verdi til 1950-tallet, detaljer forsøkes rekonstruert. Badehus og bryggeruin peker på 1800-tallets turisme før drikkevannsbestemmelsene ble strengere.
 • Kirkeby med Margarethakirken:
  Interessant område med flere historiske «lag» i landskapet. Kirkeruin, to gardsbruk. Øvre Kirkeby av høy verdi. Eldre beitemark, røyser, lauvede trær, trekol i jorda etter trekolbrenning. Området rundt kirkeruinen historisk viktig.
 • Turter:
  Tufter av garden, tuntrær, eldre beitemark, lauvede trær og eldre røyser. Flere steingarder mot Gamle Maridalsvei. Eldre gardsvei.
 • «Steingardlandskap»:
  Særlig ved Sakariasbråten–Hølet ovenfor Nordbråten og «Svenskemuren» ved Grinda–Svartkulp.
 • Tømmerfløtingsanlegg:
  Særlig i Skarselva ovenfor Skar og i Skjærsjøelva ovenfor Hammeren.
 • Lysverksmiljø
  med kraftstasjon (1900), «maskinmesterbolig» og hytte.
 • Forsvarsanlegg
  på Skar leir. Særlig bør framheves hus fra 1890-tallet (bl.a. kommandantboligen), ruiner av kruttverk og kruttmagasin (1876).

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349