Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Martinhytta
         
Kirkeruinene
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Oversikt

Oversikt over kulturminner i Maridalen

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, også lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.

Oversikt over gårder og plasser i Maridalen finner du her.

Ankerveien

Brekke sagbruk

Bronsealderrøys Turter
Bronsealderrøys Turter Tegning: Frances Dodman

Les Kjersti Hov sin artikkel, trykket i årsskrift 1993.
Bygdeborg i Maridalen
Bygdeborg Tegning: Målfrid VollMellom Maridalsvannet og Gryta sørøst for Sander gård ligger en bygdeborg. Den er trolig fra eldre jernalder (folkevandringstid 400–600 e. Kr.).

Christiania Uldspinderi

Greveveien

Hammeren
Område ved Skjærsjøelvas utløp.

Hammeren bru

Hammeren kraftverk
Hammeren kraftverk Tegning: Frances Dodman

Kamphaug sag
Kamphaug sag tegning: Målfrid Voll

Kastegravene

Fra årsskrift Maridalens Venner 1977
Keisersteinen i Maridalen

Kollbakkene

Les Sheldon Reinholdt sin omtale i årsskift 1986
Kongeeikene
Kongeeikene ved Nes gård. Tegning: Målfrid VollLes om "Kongeeikene" ved Nes gård.

Kullmiler

Låkeberget kafé

Maridalen kirke
Maridalen kirke Tegning: Frances Dodman

Maridalen skole
Gamleskolen Tegning: Frances Dodman

Maridalsprosjektet
Maridalsprosjektet Tegning: Frances Dodman

Maridalsvanndammen, demningen ved Oset

Martinhytta ved Vaggestein
Martinhytta Tegning: Frances Dodman

Les Einar Linderud sin beskrivelse av Martinhytta, Kroken i Maridalen. Fra årskrift 1991.


Nes Teglverk

Den gamle Nordmarksveien

Sagløkka

Sandermosen stasjon
Sandermosen stasjon Tegning: Frances Dodman

Sangerhallen

Modell av Solbergfoss kraftverk

Skar kruttverk
Kruttverket ved Skar Tegning: Frances Dodman

Skar leir

Skjervensaga

Skjærsjødammen

Skytebaner

Stangjernshammeren

Svenskemuren

Trekullbrenning

Tømmerfløting i Skarselva (Øyungselva)

Tømmerfløting i Skjærsjøelva

Tømtekleivene (Rollsveien)

Fra årsskrift Maridalens Venner 1984 og 2011
Tømte skifabrikk
Tømte skifabrikk Tegning: Frances Dodman

Les Per Pedersen og Dag Brodin sine artikler om skifabrikk i Maridalen.


Ulvegraver

Øyungsdammen (Øyungsdemningen)

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349