Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Stubberudbråten

Stubberudbråten

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Plassen er avmerket på gamle kart like nord for Stubberud og var en plass under denne. Nå er plassen revet forlengst og bare grunnmurene står igjen.

Tillegg fra Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

I 1865 bodde det seks personer der. Stua ble revet og plassen fraflyttet omkring 1905. Nå er her bare en sterkt overgrodd grunnmur igjen.

Tillegg fra årsskrift Maridalens Venner 1977.

De tre bolighusene på Stubberud er revet. De ble bygget i 1910 på den tidligere Stubberud gårds grunn. Selve gården lå ved det østlige av de tre bolighusene. Mer ukjent er det at det fantes en husmannsplass under Stubberud som kaltes Stubberudbråten.

Grunnmuren – nå sterkt overvokst – er det eneste som er igjen etter denne husmannsstua. Vi visste svært lite om denne plassen tidligere. På en av Maridalens Venners omvisninger for et par år siden var vi innom denne grunnmuren. Plutselig sier en eldre mann i følget: «Her er jeg født!» Det viste seg ganske riktig at han var født på Stubberudbråten, men bare noen få år gammel måtte han og familien flytte og stua ble revet kort tid etter. Det må ha vært omkring 1905. Det var naturlig nok svært lite han husket fra stedet; kun at den lille stua hadde tre rom (stue, kjøkken og kammers), og at stua var svært kald og trekkfull. De andre deltakerne i omvisningen satte stor pris på dette overraskende innslaget. Dette viser oss også at omvisningene må være en viktig del av foreningens arbeid.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349