Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Stubberud

Stubberud

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Her lå opprinnelig en gård, som ble kjøpt av grev Wedel-Jarlsberg og lagt inn under Brekke en gang i forrige århundre. Våningshuset på Stubberud ble revet like etter århundreskiftet, men det gamle fjøset sto helt til 1965. En bonde på Stubberud fikk på 1800-tallet en sølvpokal av Aker Sogneselskab som belønning for å ha ryddet mye nytt land. På gårdens grunn ble det i 1910 bygget de tre arbeiderboliger som fremdeles står. Den østligste av disse bygningene står på det gamle gårdstunet og de to andre står tett ved alléen som førte ned til Stubberud gård. Det bor tolv familier og omtrent tredve mennesker i de tre husene, som fremdeles har en snev av sagbruks- og fabrikkpoesi over seg. Bygningene eies av kommunen, men disponeres av Løvenskiold-Vækerø.

Tillegg fra Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Stedet var opprinnelig en husmannsplass under Tåsen gård som hadde land ned til Maridalsvannet mellom Brekke og Brennenga. Bukta i Maridalsvannet mellom Brekketajet og Storøya har navnet Tåsenbukta på gamle kart. Den gamle gårdsveien til Lille Brennenga går over jordene nord for Stubberud.

Arbeiderboligene ble revet i 1974.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349