Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Stranden (Brekkestranda)

Stranden (Brekkestranda)

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Denne plassen under Brekke er også nevnt i 1771. Den kalles oftere Brekkestranda, og ligger like til venstre for Frysjaveiens forlengelse ned mot Brekketajet, hvor Brekke sagbruk hadde opplagsplass og hvor tømmeret fra Nordmarksvassdraget fremdeles tas på land. Det er ikke lenge siden det bodde folk her på Brekkestranda, og husene står ennå. Låven er halvveis rast sammen og stua er sterkt ramponert av pøbelen.

Tillegg fra Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

På Stranda var det to beboelseshus, og de som bodde der, hadde arbeidskontrakt ved bruket. Husene på Brekkestranda ble revet i 1970-årene.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349