Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Sørbråten gård

Sørbråten gård

Kilde: Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Sørbråten
Sørbråten gård Tegning: Tom Stensaker

På en liten høyde med skjønn utsikt sørover Dausjøen ligger Sørbråten gård. Opprinnelig var Sørbråten en husmannsplass under Vaggestein. Den nevnes ikke i matrikkelen i 1723, men er oppført som «Søndre Braaten» i husmannsregisteret i 1771. Dette tyder på at plassen ble ryddet midt på 1700-tallet.

Navnet gir oss en antydning om hvilken måte plassen ble ryddet på. På 1700-tallet ble ganske mange plasser ryddet ved bråtebrenning i utkanten av de allerede eksisterende gårder, og de nyryddete plasser fikk ofte navn som endte på -bråten. Bare her ved Vaggestein har vi jo både Sørbråten og Nordbråten. (En annen Maridalsgård med navn som tyder på bråtebrenning er Brennenga sør i dalen.)

I midten av 1800-tallet ble Sørbråten skilt ut fra Vaggestein som egen gård. Den siste private eier var Per A. Wessel-Berg, som eide gården fra 1890 til 1918, da kommunen kjøpte den.

Det var Wessel-Berg som satte opp den store hovedbygningen i sørenden av tunet. Denne «villaen» ble bygget omkring 1850 som pensjonat i President Harbitz gate 4 i Oslo. 1890 ble den revet og gjenoppført her på Sørbråten.

Bygningen hadde store rom med anselig høyde under taket og i midtrommet mot sør i første etasje fantes en nydelig muret peis. Fra dette midtrommet førte en dobbeltdør ut på en liten veranda med glassvinduer mot sidene. Både herfra og enda mer fra den overliggende balkong i annen etasje var det en vidunderlig utsikt sørover Dausjøen. Gamle folk som har bodd her fortalte at det å oppleve soloppgangen over Dausjøen en sommermorgen er noe man aldri glømte.

Hovedbygningen ble revet først på 1970-tallet. Forpakteren som nå driver gården bor i den gamle sidebygningen lenger bak på tunet. Denne sidebygningen, som ble modernisert, var tidligere vognskjul.

Den gang det fremdeles ble fløtet tømmer i Skarselva var det en regel som sa at man skulle få alt tømmer fram til Dausjøen før St. Hans for at ikke dyrket mark og beite på Sørbråten skulle bli oversvømmet.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349