Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Skredderstua

Skredderstua

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Like vest for Kasa, tett ved veien opp til skolen, ligger en liten husmannsstue ved navn Skredderstua. Plassen ble sannsynligvis ryddet engang i begynnelsen av 1800-tallet. Da hørte den under Hauger, men nå har den lenge vært i privat eie. Den har vært i samme slekt iallfall tre generasjoner. Navnet er yrkesnavn, i likhet med flere andre plassnavn i dalen, blant annet Salmakerstua ved Brennenga. Han som ryddet plassen har formodentlig drevet som skredder ved siden av arbeidet på jorda. Idag er Skredderstua en av dalens velstelte idyller.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349