Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Skovheim

Skovheim

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Skovheim lå like nord for Strandholt. Stedet ble bygget omkring 1850 og var visstnok landsted for familien Tschudi. Det var et stort mørkt tømmerhus som forlengst er revet p.g.a. drikkevannsrestriksjonene. Antageligvis ble det revet da Strandholt ble bygget.

Det skal også en gang ha vært kafé på Skovheim. I 1868 ble det funnet noen infiserte klær i Maridalsvannet utenfor Skovheim. Allerede den gang var Maridalsvannet byens drikkevann, men man hadde overhodet ikke noe renseanlegg, derfor førte de infiserte klærne til en epidemi i Kristiania. Om det var dette som var årsak til at kaféen på Skovheim ble nedlagt, vet vi ikke.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349