Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Sandstua

Sandstua

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

I slutten av forrige århundre lå industribedriften Christiania Uldspinderi ved Skarselva nede ved Vaggesteinsbrua. Da spinneriet ble nedlagt ble noen av husene stående igjen. Sandstua på østsiden var opprinnelig bolig for spinneribestyreren og den ble revet omkring 1950. I Sandstua drev Jørgen Sand landhandleri fra ca. 1915 til ca. 1930. Susenstua på vestsiden ble revet i 1925 og flyttet til Stårputtveien mellom Snippen og Movatn, hvor den fremdeles står. Ved Vaggesteinsbrua er det nå bare grunnmurene igjen av gamle Susen.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349