Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Salmakerstua

Salmakerstua

Salmakerstua
Salmakerstua Tegning: Tom Stensaker

Salmakerstua er den lille røde husmannsstua som ligger kloss i Maridalsveien ved nedkjørselen til Store Brennenga. En salmaker O. Nilsen fikk skjøte på denne eiendommen i 1838. Husmannsplasser med yrkesnavn er forøvrig ikke uvanlig i Maridalen. Vi har plasser som har navn etter skreddere, skomakere, møllere, teglbrennere og smeder. Salmakerstua er eid av Oslo kommune.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349