Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Rugda

Rugda

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Et stykke nord for Turter på «Gamleveien» kommer vi til en hel liten villagrend som kalles Rugda. Her ligger også den eneste forretning i selve Maridalen, Rugda Landhandleri. Opprinnelig lå det her en husmannsplass under Turter, nemlig Iverstua. Den gamle stua ligger fremdeles rødmalt kloss ved veien. En annen gammel stue er Katnosberget, som ligger rett over veien for landhandleriet. Vi vet ikke om Katnosberget har noen sammenheng med Katnosa i Nordmarka. De øvrige eiendommer her på Rugda ble skilt ut fra Turter omkring århundreskiftet. Først var her hytter, som senere ble påbygd til helårsboliger.

De nordligste eiendommer i grenda er ikke skilt ut fra Turter, men fra Skar. Her drev forøvrig Torleif Tømte inntil for få år siden en enestående enmannsbedrift, nemlig Tømte Skifabrikk. Han laget virkelig kvalitetski. Det vil alle mennesker underskrive på som på tuppen av sine ski har et lite metallskilt hvor det står «Tømte, Maridalen».

Tillegg av Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Her lå Rugda landhandleri før i tiden. Eiendommen ble kjøpt av Karen og Oscar Johansen, og her drev de butikk med daglig utkjøring av varer. Det har også vært kafé, legekontor og postkontor her. Kundene kom fra Sørbråten og Maridalen, og turfolk kom også innom. Kafeen ble nedlagt i 1943, og landhandleriet i 1974. Før i tiden hørte denne eiendommen til Hauger gård, og Jens Skolseg bygde en jakthytte her i 1928.

Her i Rugda-grenda finner vi den eneste tettbebyggelsen i Maridalen. Enkelte bruker navnet Fagerlia på denne bebyggelsen. Det ble bygd hytter her først på 1900-tallet, og disse er senere blitt utvidet til helårshus. De to eldste eiendommene er Katnosberget og Iverstua, dette var opprinnelig husmannsplasser under Turter gård. I 1865 bodde det en husmann og skogsarbeider med sin familie på Katnosberget. Navnet på denne plassen skal ikke ha noe å gjøre med Katnosa i Nordmarka. Den gamle stua som sto her, ble også kalt Osjestua.

Iverstua ligger lenger nord, helt inntil Gamle Maridalsvei, ved grensebekken. Iverstua ble bygd til husmannen Iver Halvorsen omkring 1850. Han var en dyktig kar og arbeidet på Turter gård hver sommer. Plassen skal opprinnelig ha hatt navnet Nordstuen. Det er trolig at Katnosberget og Iverstua er de to plassene som går under navnet Turterstuene.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349