Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Qvernerstuen

Qvernerstuen

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Qvernerstuen har også et yrkesnavn. Kanskje er Qvernerstuen fra 1771 det samme som Møllerstua ved Hammeren. Kirkeby gårds grunn gikk før helt til Skjærsjøelva og vi vet at Kirkeby en tid drev møllebruk i elva. Mølle og kvern er jo nesten det samme.

Det har imidlertid ligget en husmannsplass på østsiden av bakken i Gamle Maridalsvei opp fra Hammeren. Eldre folk vil kanskje huske at det før sto en utløe her, som ble revet for ikke mange år siden. Det var siste huset på husmannsplassen, for stua og stabburet ble revet like etter århundreskiftet. Kanskje var det denne plassen som het Qvernerstuen?


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349