Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Møllerstua

Møllerstua

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Møllerstua er idag kanskje den eneste bygning som står igjen i Stangjernshammerens umiddelbare nærhet fra denne bedriftens levetid. Møllerstua var nemlig dengang bestyrerbolig for Hammeren. Huset ligger idag ved bommen på Nordmarksveien, litt opp i bakken øst for veien. Idag er Møllerstua skogforvalterbolig for Løvenskiold-Vækerø. Navnet Møllerstua kommer sannsynligvis av at Kirkeby gård en gang hadde møllebruk i elva her.

Den rommelige bygning er sterkt, men pietetsfullt modernisert, og arkitektonisk ser det ikke ut til å være foretatt store forandringer. Huset har gjennomgående hjertevegg og i kjøkkenet, som er midtrommet mot nord, er den store grue bevart. Bygningen har liggende panel på forvandring og et frontespice på sørfasaden. De gamle småruter sitter godt i veggen og bygningen har i det hele tatt meget gode proporsjoner.

Tillegg fra Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2008.

Jorda på østsiden av Skjærsjøelva tilhørte i sin tid Kirkeby gård. I 1771 nevnes Quernerstuen som husmannsplass under Kirkeby. I 1865 lå Hammerens mølle her ved elva. Der bodde mølleren og hans familie. At navnet har skiftet fra Kvernstua til Møllerstua er ganske naturlig. I dag ligger Møllerstua like ved bommen på Nordmarksveien, til høyre for veien. Nærmest bommen ligger den nye bomstua til Løvenskiold-Vækerø. Etter krigen bodde Halvor Olsen fra Østbråtan i Møllerstua.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349