Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Midtodden

Midtodden

På østsiden av Maridalsvannet ligger Midtodden.

Plassen bør vel regnes med til Maridalen, selv om den alltid har hatt sin adkomstvei fra Kjelsås. Midtodden skal opprinnelig ha vært en husmannsplass under Grefsen. De husene som sto på Midtodden fram til de ble revet i 1960-årene, ble oppført i 1870–80-årene av en dansk papirmann ved navn Waldemar Drevsen. Han var sjef ved Bentse bruk, og en berømt jeger. Midtodden brukte han som sommersted og jakteiendom. I slutten av forrige århundre var det en mengde vilt i traktene omkring gården og Drevsen skal være den første her i landet som innførte jakt med stående hund. Jordveien på Midtodden ble endel beskåret da Nordbanen til Røykenvik ble anlagt i 1890-årene. I 1891 kjøpte Oslo kommune stedet på grunn av drikkevannsrestriksjonene. Stedet ble drevet med forpaktere i mange år, inntil husene ble revet i 1960-årene. Nå ligger bare grunnmurene igjen og jordene er tilplantet.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349