Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
         
Oversikt
         
Martinhytta
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kulturminner > Kirkeruinene >  Margaretakirken i fordums drakt
Les artikkelen til Stein Øberg, Maridalen Rotary Klubb

Margaretakirken i fordums drakt

Margaretakirken har fra midten av 1200-tallet vært landemerke ved nordenden av Maridalsvannet. Men hvordan Margaretakirken så ut da den var helt ny, har sikkert pirret nysgjerrigheten til mange opp gjennom tidene.

Et jubileumsprosjekt i regi av Maridalen Rotary Klubb 2005

Av prosjektleder Stein Øberg, Maridalen Rotary Klubb

Margaretakirken har fra midten av 1200-tallet vært landemerke ved nordenden av Maridalsvannet. Forfallet satte inn allerede på 1600-tallet og i dag står bare ruiner igjen. Men takket være restaureringen i 1934 fremstår kirken i dag som det best bevarte byggverket fra middelalderen i Oslo, etter gamle Aker kirke. Men hvordan Margaretakirken så ut da den var helt ny, har sikkert pirret nysgjerrigheten til mange opp gjennom tidene. Var det en katedral eller liknet kirken mest på en geitost?

Modellene av St. Margaretakirken. Foto: Tor Øystein Olsen 210805
Modellene av St. Margaretakirken i Maridalen. Foto: Tor Øystein Olsen

Maridalen Rotary Klubb (MRK) ble stiftet i 1975 og har ruinene til Margaretakirken som logo. Under besøk i de nye lokalene til Arkitekthøgskolen i Oslo i 2004 ble det vist fram en maskin som ved hjelp av dataprogram og spesialpulver kunne lage imponerende detaljerte modeller. Da ble ideen unnfanget til klubbens 30 års jubileumsgave: en modell av Margaretakirken slik vi i 2005 mener kirken kan ha sett ut da den var ny, ca 1250.

Ideen til jubileumsgave ble raskt bifalt i klubben, som tidligere har finansiert to flomlysanlegg av ruinene. Det var enighet om at modellen måtte lages på bakgrunn av historiske studier av ruinene, nylagde tegninger samt topp moderne teknologi for fremstilling av modeller. Kontakt ble etablert med arkeolog Kristine Reiersen hos Byantikvaren i Oslo og ulike fagfolk ved Arkitekthøgskolen i Oslo - fra 2005 døpt om til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Alle var enige i at kombinasjonen av arkeologi, arkitektur og teknologi var unik og følgelig meget interessant. Dermed ble prosjektet "Margaretakirken i fordums drakt" en realitet senhøstes 2004.

Fordums drakt - ikke prakt - såpass visste vi før vi ble kjent med arkitektstudenten Mathilde Dahl, som satte i gang det grunnleggende historiske granskingsarbeid på nyåret 2005. Resultatet er samlet i rapporten "En rekonstruksjon av St. Margarethakirken i Maridalen". AHO ga oppdraget status som vekttallsgivende studentoppgave fordi den ble underlagt veiledning av amanuensis Kolbjørn Nybø og resten av prosjektgruppen som besto av Kristine Reiersen fra Byantikvaren i Oslo samt Ola Stave og Stein Øberg fra Maridalen Rotary Klubb.

Kontakten med AHO resulterte i at det opprinnelige målet med prosjektet ble utvidet fra å være en fysisk modell til å omfatte flere modeller og en video der kirken ble fremstilt i 3D, tonesatt med originalmusikk komponert av gruppen Båndvidda. Det ble også gitt tillatelse til å bruke det innsamlede materialet som grunnlag for en eventuell virtuell visning av kirken ved hjelp av briller i regi av Institutt for energiteknikk i Halden (IFE).

Under MRKs 30-års jubileumsfest 9. mai 2005 fikk gjestene gleden av å være med på "fødselsvisning" av jubileumsgaven og møte Mathilde, hennes samboer komponisten Isak Anderssen i Båndvidda og medstudent Erik Vitanza. På grunnlag av rapporten til Mathilde hadde Erik allerede laget videoen av den virtuelle kirken sammen med en tredje student ved AHO, Alexander Somma. Erik er også en viktig brobygger til IFE. På jubileumsfesten forelå kirkemodellen kun som en hurtiglaget prøve i gips. Den fikk navnet "den første ruin" som følge av sammenrast tak. Men det tok alle med godt humør, for flere modeller måtte det bli!

Avduking av kirkemodellene. Foto: Tor Øystein Olsen 210805
Fra avdukingen av kirkemodellene under Bynært Streif. Vi ser blant annet landbruksminister Lars Sponheim og miljøvernminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Øystein Olsen

Maridalens Venner og andre venner av Maridalen ble fra starten av informert om prosjektet og tatt med som ressurspersoner og støttespillere. Uten deres verdifulle hjelp hadde det neppe blitt høytidelig avduking av to fysiske modeller - en i "bronse" som skal stå utendørs og en i plast med avtagbart tak som viser takbjelker og innvendige detaljer - søndag 21. august 2005, under landbrukets 100 års markeringen av unionsoppløsningen "Streif i Maridalen". Etter en økumenisk gudstjeneste i kirkeruinene med liturgi fra 1905 og 2005 og hvor nonner og svensk prest medvirket, ble de to nystøpte og tildekkede modellene båret fram til disse ordene fra presidenten i Maridalen Rotary Klubb, Gunnar Tandberg:

"For 100 år siden, i 1905, samme år som Norge ble selvstendig nasjon og som vi feirer i dag - ble verdens første frivillige serviceorganisasjon ROTARY etablert i USA. Rotary er en såkalt samfunnsnyttig yrkesorganisasjon, ved at alle medlemmene skal være gode representanter for sitt fag eller arbeidsfelt. Rotarys formål er utrykt i begrepet "Service above self" - på norsk "gagne andre", dvs helhjertet, uegennyttig innsats for andre.
Vi i MRK har altså to jubileer å feire i år, og ut fra vår kjærlighet til Margaretakirken ble det bestemt å prøve å lage modell av kirken slik den antakelig så ut da den var ny, ca 1250. Og det har vi klart på flere måter, takket være fruktbart samarbeid med spesialister i arkeologi, arkitektur og teknologi."

Avduking av kirkemodell. Foto: Tor Øystein Olsen 210805
Prosjektleder Stein Øberg og Mathilde Simonsen Dahl viser fram modellene til statsrådene Lars Sponheim og Knut Arild Hareide. Til høyre i bildet Ola Stave og Gunnar Tandberg. Foto: Tor Øystein Olsen

Modellene ble avduket av miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF), som holdt en tale om kirkeruinene og verdien av prosjektet, og landbruksminister Lars Sponheim (V). Deretter ble modellene overrakt til Oslos ordfører med disse ordene:

"Maridalen Rotary Klubb ønsker å gi modellene i gave til oss alle, og da er det naturlig å be representant for grunneieren, nemlig Oslo kommunes ordfører Per Ditlev-Simonsen å komme fram. På betingelse av at vi som har vært med på å lage modellen - og det som hører med - tas godt vare på og brukes som inspirasjon til å lære av historien og utvikle ny kunnskap."

Oslos ordfører takket for gaven med omtrent disse ordene:
"- Jeg takker for gaven - er ikke vant til å bli beriket på denne måten. Jeg er også glad for og stolt av at Byantikvaren - en kommunal fagetat - har vært med i prosjektgruppen og at det har blitt etablert et tydelig fruktbart samarbeid med en vitenskapelig høgskole i Oslo med en fabelaktig maskin som kan støpe slike modeller. Dette tverrfaglige samarbeidet bør inspirere andre til å gjøre likedan. Som grunneier er det Friluftsetaten som har det daglige ansvaret for den grunnen vi står og sitter på. Jeg har merket meg at utendørsmodellen mangler en solid sokkel, og jeg skal love å undersøke med mine folk der om vi kan finne en passende stor stein av syenitt - som kirken er bygd av - som kan settes opp der som Byantikvaren og Riksantikvaren i samarbeid med lokale interesser mener det er best. Takk til Maridalen Rotary Klubb for initiativet, modellene og alt det prosjektet har bidratt til av godt samarbeid. Jeg vet dette ikke er første gang dere har beriket Maridalen og Margaretakirken med gaver. To ganger har dere anlagt flomlysanlegg, det siste så sent som i 2002.

Det er imidlertid ikke så lett å ta godt vare på alle gode gaver, og jeg ønsker derfor - i god Høyre-ånd - å gi modellene videre til en lokal institusjon: Stiftelsen Maridalen Bygdetun. Den har sitt tilhold på kommunal grunn på Kirkeby, hvor vi skal etterpå. Til initiativtaker til Bygdetunet og æresmedlem Ole Svendsen:
Bygdetunet får modellene under forutsetning at dere tar godt vare på modellene og sørger for at Maridalen Rotary Klubb og deres samarbeidspartnere får plass til utstilling og dokumentasjon!"

Avduking av kirkemodellene. Foto: Tor Øystein Olsen 210805
Ordfører Per Ditlev-Simonsen overrekker gaven til æresmedlem Ole Svendsen, Maridalen Bygdetun. Foto: Tor Øystein Olsen

På Maridalen Bygdetun er det nå installert en innendørs utstilling med kirkemodeller, videovisning og dokumentasjon om prosjektet. Så snart utendørsmodellen er på plass, er prosjektets opprinnelige mål oppfylt.

På åpningsdagen for Forskningsdagene 2005, fredag 23. september ble det i regi av AHO og IFE arrangert "brillefin visning" i kirkeruinene med riksantikvar Nils Marstein som stolt intervjuobjekt på NRK-kveldsnytt. Dette var første gang såkalt "AR-teknologi med "utvidet virkelighet" (fra engelsk "augmented reality") ble brukt til bokstavelig talt å gjenreise et kulturminne. Ikke rart at brillevisningen av kirkeruinene har gitt støtet til mange medieoppslag.

Fra forskningsdagene 2005. Foto: Tor Øystein Olsen 230905.
Fra forskningsdagene 2005. Riksantikvar Nils Marstein blir intervjuet av NRK. Foto: Tor Øystein Olsen

På vegne av Maridalen Rotary Klubb benytter jeg denne anledningen til å takke alle som har bidratt - og fortsatt bidrar - for helhjertet innsats i å virkeliggjøre prosjektet. Resultatene overgår de flestes forventninger! Noen blir nok litt skuffet når de ser at det ikke ble bygd en katedral i Maridalen. Men kanskje har vi klart å levendegjøre og bevare historien på en måte som vil stimulere og begeistre langt ut over Maridalen likevel? Kanskje kommer vi tilbake med spørsmål "Hvordan kan kirken ha sett ut rett før og etter reformasjonen?" Historien er en utømmelig kilde og en modell trenger slett ikke likne på en massiv geitost!

En spesiell honnør fortjener studentene ved AHO. Det er antakelig de som har stått for det mest grensesprengende og interessante i prosjektet. Mathildes rapport representerer et meget verdifullt tilskudd til den ellers sparsommelige dokumentasjonen om kirkens bygningshistorie. En bør merke seg at hun har hatt Norges kanskje mest kunnskapsrike kjenner av middelalderkirker, Håkon Christie, som sin personlige rådgiver og kommentator mens hun satt og jobbet med oppgaven i kjelleren hos Riksantikvaren. I arkivmappen til riksantikvaren i 1913, Schirmer, fant Mathilde nærmest ved en tilfeldighet de nydelige og detaljrike akvarellene som arkitektstudent Fischer lagde under en befaring i 1913. Fischer ledet utgravingsarbeidet og restaureringen av Margaretakirkens ruiner i 1934. Erik Vitanza og Alexander Somma har stått for dataprogrammeringen og videopresentasjonen.

Hvis andre har lyst til å prøve noe liknende opplegg andre steder, har vi oppnådd det aller viktigste for en Rotaryklubb, "å gagne andre". Rotary Internationals motto er og blir "Service above self". Hent gjerne nærmere informasjon i prosjektbeskrivelsen som ligger på klubbens hjemmeside http://maridalen.rotary.no/, og sett i gang …

Nedenfor er det en oversikt over lenker til nettsteder som beskriver prosjektet:

  application/octet-streamNysgjerrigper. Video av St. Margaretakirken.
application/octet-streamInstitutt for energiteknikk
application/octet-streamInstitutt for energiteknikk 2
application/octet-streamInstitutt for energiteknikk 3
text/htmlBladet Forskning
text/htmlBydel Nordre Aker
text/htmlNRK: Dagsrevyen
text/htmlODIN
text/htmlODIN 2
application/octet-streamUniversitas
application/pdfNaturfag nr 1 2006, s 51
application/pdfOslonå Nr. 4 - nov 2005, s. 2 og 3
application/pdfForskningsdagene 2005
application/mswordProsjektbeskrivelse juni 2005
application/octet-streamKulturminner
application/octet-streamÅrbok Maridalens Venner 2005
application/octet-streamVideo Margaretakirken i fordums drakt. NB! 163 MB!

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349