Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Lurhølet

Lurhølet

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Lurhølet var navnet på en annen gammel husmannsplass under Sørbråten gård. Den lå tett ved Movannsbekken like sørøst for Snippen holdeplass. Denne fattigslige lille plassen ble sannsynligvis ryddet midt på 1800-tallet og den ble revet en gang omkring 1930. Det var en svært lav grunnmur stua sto på og det fortelles at det en gang kom en orm ut av veggen. Grunnmuren kan vi se ennå i dag og noen av pillarene under låven. Men gressvollen er fremdeles like fantastisk fin og grønn.

Hvor har så plassen fått sitt navn fra? I gamle dager kunne man på vinterføre ta av fra Greveveien like før man kom til Bomstua nordfra og kjøre ned i den trange dalen langs Movannsbekken for å lure seg unna bompengene. Derfor heter plassen Lurhølet. Johs. Dahl forteller i sin bok «Nordmarka» at det særlig var hadelendingene som lurte seg unna.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349