Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Gårder > Oversikt >  Ludvigstuen

Ludvigstuen

Av Jahn Børe Jahnsen, fra "Kom til den fagre Maridal", 1972.

Ludvigstuen er også nevnt som husmannsplass under Nes i 1771. Stedet lå omtrent to hundre meter opp på jordet nord for den nåværende veibru over Dausjøelva. Husene ble revet rundt århundreskiftet og nå finnes ikke spor tilbake. Nærmere brua ble det i 1911 bygget en liten stue som ble revet for en del år siden. Her bodde Lauritz Bergendahl og den kjente skihopper pleide å trene i Sagstubakken på den andre siden av Dausjøelva.


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349