Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer
      
Arkiv 2023
      
Arkiv 2022
      
Arkiv 2021
      
Arkiv 2019
      
Arkiv 2018
      
Arkiv 2017
      
Arkiv 2016
      
Arkiv 2015
      
Arkiv 2014
      
Arkiv 2013
      
Arkiv 2012
      
Arkiv 2011
      
Arkiv 2010
      
Arkiv 2009
      
Arkiv 2008
      
Arkiv 2007
      
Arkiv 2006
      
Arkiv 2005
      
Arkiv 2004
      
Arkiv 2003
      
Arkiv 2002

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturarrangementer > Arkiv 2020 >  Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2020
AVLYST pga. koronaviruset! Onsdag 25. mars kl. 19.00 i Maridalen Velhus

Årsmøte i Maridalens Venner og Maridalsspillet 2020

Årsmøtet er avlyst pga. koronaviruset!

AVLYST pga. koronavirus:

Innkalling til årsmøte 2020

Tid: Onsdag 25. mars kl. 19.00
Sted: Maridalen Velhus, krysset Maridalsveien/Kasaveien

I. Stortingsrepresentant Ola Elvestuen hilser årsmøtet

Ola Elvestuen. Foto: Klima- og miljødepartementet
Ola Elvestuen. Foto: Bjørn H. Stuedal/Klima- og miljødepartementet.

II. Stein Erik Kirkebøen: Hytteliv

Stein Erik Kirkebøen
Stein Erik Kirkebøen

III. Forslag til dagsorden årsmøte Maridalens Venner:

1. Valg av dirigent og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Årsmelding
5. Regnskap
6. Innkomne forslag
7. Fastsettelse av kontingent for 2021
8. Valg

IV. Årsmøte Maridalsspillet

Servering av kaffe og eplekaker fra Ullevålseter.

Salg av bøker.

Vel møtt!


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349