Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Kart >  Verdens første skikart fra 1890
Ernst Bjerknes: "Kart over Nordmarken og Sörkedalen for Skilöbere og Turister"

Verdens første skikart fra 1890

Det aller første skikartet for Nordmarka kom ut i 1890. Det ble tegnet av Ernst Bjerknes og regnes som verdens første (eldste) skikart.

Verdens første skikart, Ernst Bjerknes 1890

Klikk på lenka nedenfor for å åpne hele kartet. NB! 1,4 megabyte!

Kartet er levert av Statens kartverk.

Ernst Bjerknes: "Med ski, velosiped og skissebok", Oslo 1943

Ingeniør Ernst Bjerknes, reguleringssjef i Kristiania, ga i 1943 ut boka "Med ski, velosiped og skissebok". Der beskriver han hvor ufremkommelig og uoppdaget skogen i 1880-åra var. Uten merkede løyper ble turene de reneste oppdagelsesferder: "Det var aldri tale om å rydde eller merke løiper den gang. Det hendte derfor ofte at mindre lokalkjente skiløpere tok feil og kom frem på ganske andre steder en forutsatt. Dette satte mig på den tanke at det kunde være bruk for et skikart over Nordmarka."

Bjerknes brukte mye av tiden ute i skogen til synfaring. Det er sannsynlig at Bjerknes tok utgangspunkt i to nye kart som Norges Geografiske Oppmåling (NGO) hadde gitt ut i henholdsvis 1885 og 1887 i sin "Kristiania Omegn-serie": blad V – Sørkedalen og blad VI – Maridalen.

Bjerknes ønsket å tegne inn gode løypetraseer: "Jeg dro rundt fra plass til plass og spurte og grov efter veier og stier hvor man kunne ta sig frem på ski." "Efter disse forklaringer drog så jeg i vei for å finne en brukbar løipe og merke den av på kartet med en rød strek. Det var et besværlig, men morsomt arbeide." Tittelen på kartet er "Nordmarken og Sörkedalen for Skilöbere og Turister". Målestokken er 1:30 000 og kartet har en ekvidistanse på 20 meter. Kartet ble trykt ved "Den private Opmaalings Anstalt" i Kristiania i mars 1890.

  image/jpegVerdens første skikart, Ernst Bjerknes 1890
application/octet-streamVerdens første skikart i 600 dpi i PNG-format, NB! 335 MB!
application/octet-streamVerdens første skikart i 600 dpi i Tiff-format, NB! 430 MB!
image/jpegNordmarka. O.A. Tollerud 1929. 31 MB
image/jpegHertzberg Nordmarka 1934. 20 MB
text/htmlOversikt over de første turkartene for Nordmarka
application/octet-streamVerdens første skikart hos Kartverket
image/jpegSkikart Kristian Pettersen 1920
image/jpegSkikart Kristian Pettersen 1895

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349