Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Vandringer > Dikt >  Vårskog

Vårskog

Av Helge Haakenstad

Jeg lengter til vårgrønne lier,
der fuglene bygger sitt bo.
Der går jeg på gjengrodde stier ...,
finner hvile, stillhet og ro.

Jeg søker de dunkle skoger ...,
til myrer og bortgjemte tjenn.
Der finner jeg nye krefter ...,
ser mening i alt ..., min venn ...

Jeg drikker av kilder klare
og finner meg selv på ny.
Vandrer under skjeggete graner ...,
bort fra den støyende by ...

Der inne ved Barlinhøgda ...,
der blir min tanke fri ...
Lik ørnen på brede vinger
over vann og skogkledd li.

Jeg kjenner de mange dufter ...
av jord ..., av vekster ... og bar ...
Ser symra som atter blommer ...
Hører liv i skog og snar ...

Hvile jeg finner i mose og lyng ...
når kvelden siger på ...
Da takker jeg Ham for livet ...,
og skogens sti ... jeg fikk gå ...

Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 1998


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349