Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Vandringer > Dikt >  Tømmerskog

Tømmerskog

Av Helge Haakenstad

Dyp snø og kulde,
Skarslia i januar ...
Tømmer skal kjøres
av hest og kar ...
Granene snøtunge,
kroket i rygg ...
Skogen er stille,
øde og trygg ...

Tømmer i velter,
lunnet sist høst ...
Kjøring gir penger,
er kjørekars trøst ...
Lag etter lag,
barket for hand ...
Ned lia det skal,
til elv og vann ...

Bronen står stille,
tygger sin mat ...
Krefter må til,
det blir harde tak ...
Kjørekaren hviler,
ved bålet han sitter ...
Skrika er nær,
og meisene titter ...

Veien er måket,
pakket og klar ...
ned ... den svinger
gjennom tettskog og snar ...
Kollene hilser
midt der imot ...
Utålmodig blir Bronen,
tramper med sin fot ...

Tømmer lesses
på doningen opp ...
Stokk etter stokk,
snart er det nok ...
Kjettinger strammes
med kraft og stønn ...
Det klirrer fra stål,
saks og bennebjønn ...

Lasset er klart,
tømmene slår ...
Det høres rop,
av sted det går ...
Hesten kaver,
muskler tar i ...
Nedover går det
den skogkledde li ...

Seletøy knirker,
geita knaker ...
Bronen stamper,
og svetten damper ...
Dunk og slag
fra doning og drag ...
Trampende ben
over snø og sten ...

Tømmene strammes,
det ropes ..., bannes ...
Det rister og skaker,
duver og knaker ...
Hesten bremser,
lasset, det skrenser ...
Hei ..., hvor det går ...!
Slik fart det får ...!

Hesten i gange,
snart er den nede ...
Lasset den drar
fram til veltestedet.
Tømmer tas av
i lag ved land.
Slik var tømmerskogen
før ... en gang ...

Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 2001


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349