Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Vandringer > Dikt >  Tømmer

Tømmer

Av Helge Haakenstad

Det lukter tømmer,
det er vår.
Skog er hogd
der hvor jeg går.
Stokkene ligger
i hauger og lag ...,
furu- og granskog,
slip og sag ...

Trær er felt,
det luktet bar.
Snøen, den bråner
i skog og snar.
Vinteren viker,
sola får grep.
Gleden, den bruser
for vårens lek.

Det luktet kvae
fra bark og tre.
Malmfuru lyser
i hvite sne.
Slitet bar seg,
akkorden holdt.
Snart er tømmeret
kjørt og solgt ...

Kjøreveien med
nåler og kvist,
holdt seg bra,
ja ..., helt til sist.
Nå om dagen
telen går.
Det pipler fra gren,
for nå er det vår ...

Det lukter tømmer
og hestemøkk ...
I bakken bratt
fikk hesten en trøkk.
Det lukter tømmer
langt av lei ...,
over vårlyse skoger,
dal og hei ...

Det lukter tømmer
av lunne og lag ...
Sola, den varmer,
det går mot dag.
Det lukter av skog,
av tømmer og vår ...
Når åpen du er,
alt inn til deg når ...

Ja ..., godt det er
at tømmer vi har,
stokker og bark,
kvister og bar ...
Lukter som gjør deg
ny og hel.
Til nytte og glede
for kropp og sjel ...

Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 1999


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349