Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Telling av orkideer i 41 fastruter fra år 2000

Telling av orkideer i 41 fastruter fra år 2000

Fastruter-Slåttemyra4.jpg
Oversikt over 41 fastruter Slåttemyra. Se større kart nederst, eller klikk på kartet.

Les om oversikt over orkideer på Slåttemyra her.

1) Fra kildevannspåvirka høgstaudegranskog til kildevannspåvirka rik fukteng, Ø-helling

Delvis ryddet store trær H-97 og V-00. Ferdigrestaurert inni ruta V-01.
Jernbanelinjerydding av høye trær nord for ruta 2010 og høsten 2021. Ryddet mot nord H-17.
Slått: H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-17, V-22.
Total sletting: V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

2) Fattigmyr, tilnærmet flat, myrflate, fastmatte

Ryddet høyvokst granbevokst myr/sumpskog H-97 og V-99.
Slått H-00, H-03, H-06, H-09, H-12 (ikke raket).
2015: våtere, fordi bekk fra under jernbanefylling endret retning.
Delvis sletting av tuer og tuer av blåtopp ved slått fram til 2012.
Total sletting: V-22


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                     1
Dekning                     1

3) Intermediærmyr, tilnærmet flat, myrflate, fastmatte

Ryddet noe busker H-97.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, V-22
Total sletting: V-22


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza incarnata – engmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer               3      
Dekning               1      

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer 10 14 1 4 2 2 1 3   3 4 3 4
Dekning 2 2 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 5 3 5 2   1 3 7 2 4 4
Dekning 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1

4) Intermediærmyr, mjukmatte, myrflate

Ryddet noe busker H-97.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-17, V-22.
Svært vått i 2019.
Total sletting: V-22


Telling av fertile skudd orkideer

Hammarbya paludosamyggblom

Myggblom-telling.jpg
Telling og registrering av Hammarbya paludosa – myggblom i en rute på 0,5 m x 0,5 m i den sørvestre delen av fastrute 4 i 1996 og 1997.

Ble også observert med noen få individer innenfor ruta i 2000, men ikke i påfølgende år.

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ?                        
Dekning 1                        
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                      
Dekning                      

Dactylorhiza incarnataengmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer       1              
Dekning       1              

5) Intermediærrik fukteng, Ø-helling

Delvis ryddet store trær og busker H-97. Ferdigrestaurert V-01
Slått H-00, H-03, H-06, H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

6) Brannflate, intermediærrik, fastmatte

Ryddet trær og busker H-97. Bålplass H-98.

Slått H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-18, V-22.
Markerte torvmosetuer H-17. 10 cm høye rose-/beitetorvmosetuer H-20, -21.
Total sletting: H-18, V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer               1 1   1
Dekning               1 1   1

7) Intermediærrik myr, fastmatte, myrkant. Fra V-01: Myrflate

Ryddet trær og busker H-97.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-15, H-18 (total), H-21.
Delvis sletting av små tuer ved slått fram til 2015.
Total sletting: H-18, H-21.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola krysning flekkmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                       1  
Dekning                       1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer     1                
Dekning     1                

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer     1         1 2   2
Dekning     1         1 1   1

8) Rikmyr, fastmatte, myrflate, svak SØ-helling

Ryddet trær og busker H-97.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-15, H-18 (total), V-22.
Delvis sletting av små tuer ved slått fram til 2015.
Total sletting H-18, H-21.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     4   1 1 3   1 1   4 2
Dekning     1   1 1 1 1 1 1   1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 2   2       1 4 10    
Dekning 1   1       1 1 2    

9) Rikmyr, fastmatte, myrflate, tuete/torvmosetuer

Overlatt til gjengroing.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                     1
Dekning                     1

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     1     1     1        
Dekning     1     1     1        
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer     1         1   1  
Dekning     1         1   1  

Hammarbya paludosamyggblom 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer       1   1              
Dekning       1   1              
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                      
Dekning                      

10) Myrkant, intermediærrik, tuete og blåtopptuer

Overlatt til gjengroing.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

11) Brannflate, intermediærrik fastmatte

Ryddet trær og busker H-97 og H-98. Brent H-99.
Slått: H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-18 (total), V-22.
Stor svulmende Sphagnum-tue, 25 cm høy H-17. 10 cm skudd Sphagnum teres H-21.
Total sletting: H-18, V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                   1 5
Dekning                   1 1

12) Intermediærrik myr, fastmatte, myrflate, småkupert

Ryddet busker H-97.
Slått H-97, H-00, H-03, H-06, H-09, H-12, H-18 (total), V-22.
Total sletting: H-18, V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza incarnataengmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                         1
Dekning                         1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                      
Dekning                      

Dactylorhiza majalis sphagnicolasmalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer         1       1        
Dekning         1       1   1    
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer       3     1     1  
Dekning       1     1     1  

Hammarbya paludosamyggblom

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 2                    
Dekning 1                    

13) Fukteng, intermediærrik

Ryddet tett gråor-heggeskog, med gran, V-99. Randsonerydding H-00, ryddet trær NV H-15, -18
Slått H-99, H-00, H-01, H-02, H-03, H-04, H-05, H-06, H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H20, H-21, H-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsiiskogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? 1 18   5 4 1   12   13 13
Dekning 1 1 1 2 1 1 1 1   1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 15 14 20 7 11 11 3 9 8 14 12
Dekning 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2

14) Fukteng, mer høgstaudepreg, intermediærrik

Ryddet tett gråor-heggeskog, med gran, V-99. Randsonerydding H-00, ryddet trær NV H-15, -18. 
Slått H-99, H-00, H-01, H-02, H-03, H-04, H-05, H-06, H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsiiskogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                   1   1  
Dekning           1       1   1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                      
Dekning                      

15) Brannflate, rikmyr, myrflate

Ryddet trær og busker H-97. Brent H-98.
Slått H-02, H-05, H-07, H-08 (delvis), H-11, V-22.
Svulmende mosematte (myrfiltmose) H-17.
Total sletting: V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculataflekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     1                    
Dekning     1                    
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1 1   1              
Dekning 1 1   1              

16) Rikmyr, fastmatte, myrflate. Skogbevokst. Med tuer.

Overlatt til gjengroing. Ujevn overflate med store tuer, 30 cm.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculataflekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer       1 1 2 3   3 1 5 7 4
Dekning       1 1 1 1   1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 6 7 7 2 8 1 5 14 4 10 2
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola krysning flekkmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ?                      
Dekning   1                      
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                      
Dekning                      

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                   1  
Dekning                   1  

Epipactis palustris – myrflangre
Både på tuer og fastmatte.

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer st st 1 st st st st st st st st 3 st
Dekning 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1 1 5 st st 2 (1
tørr)
1 5 st 2 st
Dekning 3 2 3 5 3 3 3 4 3 3 2

Skjermbilde 2017-07-03 14.52.24.png
Telling av sterile skudd av myrflangre i hvert hjørne på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996 og 1997.

17) Rikmyr/skogbevokst, fastmatte, myrflate. Store tuer.

Overlatt til gjengroing. Svært ujevn overflate med 40 cm høye tuer.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza incarnata – engmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                       1  
Dekning                       1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1 3           2      
Dekning 1 1           1      

Dactylorhiza incarnata x majalis sphagnicola – krysning engmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     2 2 2       1     1 1
Dekning     1 1 1       1     1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer     1                
Dekning     1                

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     5   8 3 1   1 2 1 6 3
Dekning     1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 11 3 17 5 4 2 1 11 8 4 3
Dekning 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     2       1       1 3 3
Dekning     1 1     1       1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1 4 4 5   3   4 2 1 2
Dekning 1 1 1 1   1   1 1 1 1

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer   2     1            
Dekning   1     1            

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                   1   3  
Dekning                   1   1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 5   3 3   1   3 2 1 1
Dekning 1   1 1   1   1 1 1 1

18) Rikmyr, fastmatte, myrflate, buskbevokst, store tuer.

Overlatt til gjengroing. Ujevn overflate med mange 35 cm høye tuer (H-21).


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza incarnata – engmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                 1    
Dekning                 1    

Dactylorhiza incarnata x majalis sphagnicola – krysning engmarihånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer         1               1
Dekning         1               1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1                    
Dekning 1                    

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ?     4 9 3   6 2 8 19 6
Dekning 1 1     1 1 1   1 1 1 2 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 12 8 10 3 4 1 3 9 6 9 2
Dekning 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? 1 1 1 3 3 1 3 1 2 8 1
Dekning 1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 5 4 2 2 1 2 3 5 7 4 2
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ?                      
Dekning 1 1                      
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer   4 1 2 1 1 2 2      
Dekning   1 1 1 1 1 1 1      

Epipactis palustris – myrflangre

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer st st st st st st st st st st st st st
Dekning 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer st st st st st st st st st 2 2
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Skjermbilde 2017-07-03 16.24.05.png
Telling av sterile skudd av myrflangre i de to vestlige hjørnene på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996.

19) Rikmyr, fastmatte, myrflate

Ryddet busker H-97.
Slått H-98, H-99, H-01, H-02, H-04, H-10, V-22.
Ujevn overflate med mange tuer som har blitt delvis slettet ved slått fram til H-10. 35 cm høye tuer H-21.
Total sletting: V-22


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ?           1 1     3 3  
Dekning 1           1 1     1 1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 3 2 2 2 1 1 1 3 1    
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ?   1 1 2   5 1       1  
Dekning 1   1 1 1   1 1       1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer   1                  
Dekning   1                  

Epipactis palustris – myrflangre

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer st st 1 st 1 st st st st st st st st
Dekning 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1 st 1 st st st st st 1 1 2
Dekning 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Skjermbilde 2017-07-03 14.55.28.png
Telling av sterile skudd av myrflangre i de to vestlige hjørnene på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996.

20) Rikmyr, fastmatte, myrflate

Ryddet små trær og busker H-98.
Slått H-99, H-01, H-04, H-10, V-22.
Delvis sletting av tuer og tuer av taglstarr gjennom slått fram til 2010. → svært tuete H-18
Total sletting: V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     10 10 15 4 27   6 5 25 44 47
Dekning     1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 65 39 48 16 16 11 22 20 9 3 1
Dekning 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ?           1          
Dekning   1           1          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1         1 2   2    
Dekning 1         1 1   1    

Epipactis palustris – myrflangre

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer st st st st st st st st st st st 1 st
Dekning 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer st st st st st st st 1 st st 2
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21) Skogbevokst rikmyr, myrkant, tuete

Overlatt til gjengroing.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? 5 6 8 6 5 5 1 9 11 11 10
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 10 7 10 7 5 4 3 6 3 5 9
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22) Skogbevokst rikmyr, myrkant

Overlatt til gjengroing, men slått H-07 til H-15. Delvis ryddet H-18.
Slått H-07, H-10, H-11, H-12, H-13, H-15.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? 17 18 5 16 21 2 1 13 4 17 9
Dekning 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 12 6 22 4 2 4 1 6 7 3 7
Dekning 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Skjermbilde 2017-07-03 14.59.58.png
Telling av fertile skudd av skogmarihånd i hvert hjørne på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996 og 1997.

Listera cordata – småtveblad ble registrert med ett fertilt skudd helt i sørvest i 2006.

23) Rikmyr, myrkant

Ryddet store trær og busker H-98. Randsonerydding V-00, H-00
Slått H-99, H-01, H-04, H-07, H-10, H-11, H-12, H-13, H-15, H-18, V-22.
Total sletting: V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? 7 16 14 1 10 11 2 4 6 1 4 9
Dekning 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 12 3 11 6 1 11 5 3 14 1 9
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

Skjermbilde 2017-07-03 15.00.18.png
Telling av fertile skudd av skogmarihånd i hvert hjørne på 1 m2 (4 x 0,25 m2) i 1996 og 1997.

24) Rikmyr/fukteng, myrkant

Ryddet trær og busker H-98. Randsonerydding V-00, H-00.
Slått H-99, H-01, H-04, H-07, H-10, H-11, H-12, H-13, H-15, H-18, V-22.
Delvis sletting av tuer og tuedannende stolpestarr gjennom slått fram til 2018.
Total sletting: V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1   1   2 3 1 2   3 2
Dekning 1   1   1 1 1 1   1 1

25) Rikmyr, fastmatte, myrflate

Ryddet små trær og busker H-97.
Slått H-98, H-99, H-01, H-02, H-04, H-10, H-20.
Delvis sletting av tuer og tuer av taglstarr gjennom slått fram til 2010. → Tuer med svulmende rosetorvmosematter H-19.
Total sletting: H-20.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza incarnata – engmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                         1
Dekning                         1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer     1                
Dekning     1                

Dactylorhiza maculata – flekkmarihand

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     3 2             5 3 1
Dekning     1 1             1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer   1 1   4 2 4 6     1
Dekning   1 1   1 1 1 1     1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer         3 st   st 5   1 5 1
Dekning         1 1   1 1   1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 3 2   1 1     4   2 3
Dekning 1 1   1 1     1   1 1

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ? ? st             1      
Dekning 1 1 1             1      
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer     1                
Dekning     1                

Epipactis palustris – myrflangre

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer 7 2 3 st 1 st st st st st st st st
Dekning 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer st st st st st st st st st 1 st
Dekning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26) Rikmyr, fastmatte, myrflate, svak Ø-helling

Ryddet trær og busker H-97.
Slått H-98, H-99, H-01, H-02, H-04, H-07, H-10, H-19 (total sletting).
Delvis sletting av tuer av blåtopp gjennom slått. Utvikling av 30 cm høye svulmende (rose)torvmosematter 2018.
Total sletting: H-19.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer       1       st          
Dekning       1       1          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1           1        
Dekning 1           1        

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer ?                        
Dekning 1                        
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                      
Dekning                      

27) Brannflate, rikmyr, fastmatte, myrflate

Ryddet trær og busker H-97, V-22. Brent V-98.
Slått H-99, H-01, H-02, H-04, H-07, H-10, H-19 (med total sletting).
2017: →25 cm høye svulmende torvmosematter og filtmose. H-21: 10 cm
Total sletting: H-19.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

28) Intermediærrik fukteng, tilnærmet flat

Ryddet store trær og busker V-99. Ryddet randsone H-02, V-03.
Slått H-99, H-01, H-02, H-04, H-07, H-08, H-10, H-11, H-13, H-16, V-22.
Sletting av tuer og ujevnheter til 2016.
Total sletting: V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

29) Intermediærrik fukteng, NØ-helling

Ryddet store trær og busker V-99, ryddet randsone V-03.
Slått H-99, H-01, H-02, H-04, H-07, H-08, H-10, H-11, H-13, H-16, V-22.
Total sletting: V-22.


Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                   1   2  
Dekning                   1   1  
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer           1   1 1    
Dekning           1   1 1    

Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                 1   1   3
Dekning                 1   1   1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 2                    
Dekning 1                    

30) Intermediærrik fukteng/myrkant, tilnærmet flat

Ryddet trær og busker V-99, V-21. Ryddet randsone V-01, V-03.
Slått H-99, H-01, H-02, H-04, H-05, H-07, H-08, H-10, H-11, H-13, H-16, V-22.
Slettet tuer og tuedannende stolpestarr gjennom slått fram til 2016.
Total sletting: V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

31) Intermediærrik myr, myrkant med store tuer, som er slettet

Ryddet trær og busker V-99, ryddet randsone V-03, V-21.
Slått H-99, H-04, H-05, H-07 (delvis slettet tuer), H-10 (slettet tuer), H-13 (slettet tuer), H-16 (slettet tuer), V-22.
Slettet tuer og store tuer av blåtopp, taglstarr og stolpestarr gjennom slått fram til 2016.
H-21: Tuer
Total sletting: V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

32) Intermediærrik myr, fastmatte, myrflate

Ryddet trær og busker: V-99.
Slått: H-99, H-02, H-05, H-10, H-13, H-16, V-22.
Slettet tuer og tuer med blåtopp gjennom slått fram til 2016.
15 cm svulmende rosetorvmosematte 2021.
Total sletting: V-22


Dactylorhiza maculata – flekkmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer     2 2 6 6 4 1 3 4 7 11 2
Dekning     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 31 8 14 2 13 3 5 22 25 12 8
Dekning 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ?                      
Dekning   1                      
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer                      
Dekning                      

33) Intermediærrik myr, bekkekant med tuer, som er slettet

Ryddet trær og busker V-99, V-21.
Slått H-99, H-02, H-05, H-07, H-10, H-13 (slettet tuer), H-16 (slettet tuer), V-22.
Delvis sletting av tuer og tuer med stolpestarr og blåtopp gjennom slått fram til 2016.
Beveroppdemt: 2006, 2016/2017, S-21/H-21, V-22.
Total sletting: V-22


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer               1      
Dekning               1      

34) Intermediærrik skogbevokst myr/bekkekant. Store tuer.

Gjengroing. Tett skog.
Beveroppdemt: 2006, 2016/2017, S-21/H-21, V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

35) Intermediærrik/fattig myr, myrflate, fastmatte

Gjengroing. Ujevn overflate med (torv)mose-tuer og tuer med blåtopp.


Dactylorhiza maculata – flekkmarhånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ? 1 1 1 1 2   2     2 1
Dekning   1 1 1 1 1 1   1     1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 6   3 1 1   4 2 7 5  
Dekning 1   1 1 1   1 1 1 1  

36) Intermediærrik/fattig skogbevokst myr, fastmatte, myrkant

Gjengroing. (Torv)mose-tuer og tuer med stolpestarr og blåtopp.


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.

37) Fukteng, kant, intermediærrik

Delvis ryddet trær og busker V-99, ferdigryddet V-01. Ryddet randsone V-03.
Slått H-01, H-02, H-05, H-07, H-10, H-14, H-17.


Telling av fertile skudd orkideer

Dactylorhiza maculata fuchsii – skogmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer       1   1 1 1      
Dekning       1   1 1 1      

Neottia ovata = Listera ovata – stortveblad 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   3 f,
5 st
5 f 7 f 6 f 8 f 4 f 6 f,
3 st
8 f,
1 st
6 f,
3 st
5 f 4 f 6 f,
2 st
Dekning   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 4 f,
6 st
8 f   5f 8 f,
2 st
3 f,
3 st
6 f 5 f,
2 st
8 f,
4 st
4 7
Dekning 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1

38) Rikmyr, fastmatte, myrflate, tuete, svak Ø-helling

Ryddet trær og busker V-99.
Slått H-99, H-05, H-10, H-13, H-16, V-22.
Sletting av tuer og tuedannende arter, særlig blåtopp til 2016.
Svulmende rosetorvmosematte H-20.
Total sletting: V-22.


Dactylorhiza incarnata – engmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer     1                
Dekning     1                

Dactylorhiza maculata x majalis sphagnicola – krysning flekkmarhånd og smalmarihånd

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer   ?   1 1 1 1 1 1       1
Dekning   1   1 1 1 1 1 1       1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1   1       1 1      
Dekning 1   1       1 1      

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                         1
Dekning                         1
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1     1 1 1 3 4 4 2 1
Dekning 1     1 1 1 1 1 1 1 1

39) Rikmyr, fastmatte, myrflate, tuete

Gjengroing. Ujevn overflate med tuer av blåtopp.
Ryddet sumpgranskog sør og øst for i 2005 og 2006.
Svulmende (rose)torvmosetuer.


Dactylorhiza incarnata – engmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                          
Dekning                          
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1                    
Dekning 1                    

Dactylorhiza majalis sphagnicola – smalmarihånd 

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Antall blomstrende individer                 1        
Dekning                 1        
År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall blomstrende individer 1             1     1
Dekning 1             1     1

40) Mellomrik gransumpskog → Mellomrik fukteng

120 år gammel gransumpskog. Delvis ryddet trær og busker V-05. Ferdigryddet trær og busker H-05, V-06.
Slått H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H-20, H-21, H-22, H-23.
Slettet høye tuer av stolpestarr.
Beveroppdemt 2006, 2016/2017, S-21/H-21, V-22.


Telling av fertile skudd orkideer

Corallorhiza trifida – korallrot: Ett blomstrende individ ble registrert i kanten av ruta i 2006.

41) Fattig gransumpskog (120 år gamle trær) → Fattig fukteng

Ryddet 120 år gammel gransumpskog: H-04, V-05
Slått H-07, H-08, H-09, H-10, H-11, H-12, H-13, H-14, H-15, H-16, H-17, H-18, H-19, H20, H-21, H-22, H-23.
Slettet tuedannende arter (stolpestarr, sølvbunke)


Telling av fertile skudd orkideer

Ingen registrerte orkideer.


Årlig telling av antall blomstrende individer av myrflangre på Slåttemyra

1994: 8, 1995: 40, 1996: 2, 1997: 0, 1998: 12, 1999: 9, 2000: 16, 2001: 13, 2002: 13, 2003: 6, 2004: 26, 2005: 4, 2006: 7, 2007: 5, 2008: 1, 2009: 13, 2010: 2, 2011: 19, 2012: 6, 2013: 11, 2014: 4 (uttørka blomster), 2015: 18, 2016: 3, 2017: 0, 2018: 4 (én uttørka), 2019: 46 (tre uttørka), 2020: 36, 2021: 8, 2022: >100, 2023: >100.

Rydding av trær og busker i dette området ble utført høstene 1997 og 1998. Den vestligste delen av myrflangreområdet er overlatt til gjengroing (gjelder rute 16 og 18). Slått H-98, H-99, H-01, H-02, H-04, H-10. Tuer er blitt gradvis slettet fram til 2010. Systematisk sletting av tuer, tuedannende arter / stolpetuer (stolpestarr, taglstarr, tuestarr, blåtopp, delvis vassrørkvein) og svulmende torvmosematter startet 2019. Utført 2020, 2021, 2022, 2023. Slettet H-2021 (vest for rute 25); 38 blomstrende myrflangre. Slettet H-21/V-22: 22 blomstrende myrflangre i 2022, 60 i 2023.

Myrflangre blomstret ei uke tidligere (i 2023, siste uke i juni) der det hadde blitt slettet helt ut, sammenlignet med den vestligste delen som har vært overlatt til gjengroing, eller der tuene ikke har blitt slettet totalt.

Ut fra observasjoner, ser det ut som om bortimot samtlige blomster av myrflangre hvert år blir befruktet.


BotRapp06-5-39.jpg
Hentet fra Øien, D.-I. & Moen, A. Slått og beite i utmark – effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. 57 s. Rapport 5 2006 i pdf-format.

BotRapp06-5-13.jpg
Hentet fra Øien, D.-I. & Moen, A. Slått og beite i utmark – effekter på plantelivet. Erfaringer fra 30 år med skjøtsel og forskning i Sølendet naturreservat, Røros. 57 s. Rapport 5 2006 i pdf-format.

  image/gifOversikt over 41 fastruter på Slåttemyra
application/octet-streamVegetasjonsanalyser Moen 1970:Moen-Olsen 1996–97
text/htmlVegetasjonsanalyser på Slåttemyra
application/octet-streamPresentasjon Slåttemyra Asbjørn Moen 20140225.pptx
text/htmlKommentarer til vegetasjonsanalyser på Slåttemyra 2000–2013
text/htmlEstimering av antall myrflangreskudd på Slåttemyra i 2019

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349