Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Vandringer > Dikt >  Spor av vår

Spor av vår

Av Helge Haakenstad

Ennå en gang
fikk jeg våren se ...
Livet som gror
etter kulde og sne ...
Hasselens blomst
på naken gren ...
Den lysgrønne bjerk
så fager og pen ...

Ennå en gang
så jeg selje stå
ved bekkens kant
med gåsunger på ...
Oras rakler
duver i vind,
mens erla tripper
med lette trinn ...

Den gråe osp
naken står ...
Snart lyse blader
den atter får ...
Ved veiens kant
lyser hestehov ...,
gul og lys
fra den rike jord ...

Blåveisen gror
fram under blad,
myser mot lyset ...,
den nye dag ...
Snart symra hvit
marken dekker ...
Vårkåt sang
fra elv og bekker ...

Fjellbjørka skyter
med rot i snø ...
Greplyngen hilser,
liten og rød ...
Tuer med sildre
ved bekk og sten ...
Lavmatter lyser,
hvit og ren ...

Åpne marker,
det lukter jord ...
Måker svever,
det anger og gror ...
Vinden rasler
i løv og blad ...
Måltrosten synger
så ny og glad ...

Fugler trekker
over skog og myr ...
Orrhanen buldrer
når dagen gryr ...
Hør ..., ved kveld ...
rødstrupens triller.
I grantung li
storfuglen spiller ...

Ja ..., ennå en gang
fikk jeg våren se ...
Kjenne lukter av bar
fra skog og tre ...
Se og forstå
at våren er stor ...
En sum av det hele ...,
alle små spor ...

Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 1999


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349