Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir


   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Slåttemyra >  Skjøtselsplaner for Slåttemyra

Skjøtselsplaner for Slåttemyra

Alle verneområdene i Norge bør ha en forvaltningsplan: Den kan bestå av en skjøtselsplan, en bruksplan, plan for oppsyn og plan for overvåking og forskning. Her kan du lese skjøtselsplanene for Slåttemyra.

Raking av slåttegras Slåttemyra Foto: Tor Øystein Olsen
Raking av slåttegras på Slåttemyra. Foto: Tor Øystein Olsen

Skjøtselen i et verneområde må bygge på en skjøtselsplan, som er utarbeidet på et faglig grunnlag, og er godkjent av forvaltningsmyndighet. En godkjent skjøtselsplan må være dynamisk, og bør revideres hvert 5. år. Det er derfor viktig at alle skjøtselstiltak rapporteres, slik at en i ettertid vet nøyaktig hva som er gjort, og hvor og når. Dette danner grunnlaget for reviderte skjøtselsplaner. Skjøtsel defineres som aktive tiltak på økologisk grunnlag, og som gjennomføres for å opprettholde og/eller utvikle en ønsket kulturtilstand i et område. Generelt er formålet med skjøtselen i verneområdene å ta vare på verneverdiene, og verne om truete naturtyper, vegetasjonstyper og kulturmarkstyper, og det artsmangfoldet og de kulturminnene som er knyttet til disse.

Les også: Generelt om skjøtselsplaner og forvaltningsplaner

  application/mswordSkjøtselsplan for Slåttemyra 2002–2006
application/pdfKart planlagt skjøtsel 2002–2006
application/pdfKart evaluering av skjøtsel 1997–2001
application/mswordSkjøtselsplan Slåttemyra 1997–2001
application/pdfKart planlagt skjøtsel 1997–2001
image/gifStort kart over Slåttemyra
image/jpegKart Slåttemyra
text/htmlVerneforskrifter 1981.09.04

dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349