Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Vandringer > Dikt >  Skarselva

Skarselva

Av Helge Haakenstad

Skarselva bruser fra skog til dal,
om våren den kraftfull flommer.
Fra Markas sjøer og stille vann,
med liv og sang den kommer.
  I stryket ved dammen fossekall dukker.
  Granene står der og lytter og bukker.
  Når ... dagen går mot kveld ...

Tømmeret for gjennom dammen,
i det fossende, ville stryk.
Mens fløterne viste det veien,
og kvelden var lys og myk.
  Mot him'len hørtes drønn og støyt.
  I fossen hvirvlet skum og sprøyt.
  Og ... stokkene danset av sted ...

Ved Susensvingen ..., der var det liv,
spinneriet ... lå der en gang.
Dammen demte elva opp,
der hørte du arbeidernes sang.
   I dag er alt bare sagn og minner.
   Murer og stein er alt du finner.
   Men ... elva bruser som før ...

Når dalen åpner seg vid og mild,
elva seg rolig slynger.
Langsetter marker og stille skog,
der sivet i vinden gynger.
  Beveren bygger der sin hytte.
  Gjedda den lurer på sitt bytte.
  Og ... sommernatta den lyser ...

Helge Haakenstad, fra årsskrift Maridalens Venner 1997


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349