Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Slåttemark
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Kulturlandskap > Naturgrunnlag >  Rødlistekarplanter i Maridalen

Rødlistekarplanter i Maridalen

Her er en oversikt over rødlistede karplanter i Maridalen.

Nasjonal rødliste for truede arter i Norge er en oversikt over arter som vurderes å kunne forsvinne fra Norge. Artene plasseres i kategorier som gjenspeiler risikoen for å bli borte. I "Nasjonal rødliste for truete arter i Norge 1998" skilles det mellom: Utryddet (Ex), direkte truet (E), sårbar (V), sjelden (R), hensynskrevende (DC) og bør overvåkes (DM).

"Truete vegetasjonstyper i Norge" (2001) har følgende parallelle inndeling: Forsvunnet, akutt truet, sterkt truet, noe truet, hensynskrevende, kunnskapsmangel og livskraftig.

Her finner dere Norsk Rødliste 2006 og Norsk rødliste for arter 2010.

Direkte truet (E-Endangered) karplante: Flytegro

Flytegro (Luronium natans)

Arter som er direkte truet og som står i fare for å dø ut i nærmeste framtid dersom de negative faktorene fortsetter å virke.

Flytegro (Luronium natans)
Flytegro (Luronium natans). Foto: Tor Øystein Olsen

Flytegro (Luronium natans). Foto: Tor Øystein Olsen
Flytegro (Luronium natans). Foto: Tor Øystein Olsen

Hensynskrevende (DC-Decling, care demanding species) karplanter: Vasstelg og solblom

Hensynskrevende arter som ikke tilhører kategori E, V eller R, men som pga. tilbakegang krever spesielle hensyn og tiltak.

Vasstelg (Dryopteris cristata)

Vasstelg (Dryopteris cristata). Foto: Inge Jahren
Vasstelg (Dryopteris cristata). Foto: Inge Jahren

Vasstelg (Dryopteris cristata). Foto: Inge Jahren
Vasstelg (Dryopteris cristata). Foto: Inge Jahren

Solblom (Arnica montana)

Solblom (Arnica montana). Foto: Tor Øystein Olsen
Solblom (Arnica montana). Foto: Tor Øystein Olsen

Solblom (Arnica montana). Tegning av Frances Dodman
Solblom (Arnica montana). Tegning av Frances Dodman


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349