Maridalens Venner - landskap i Maridalen
   
Hjem

   
Om Maridalens Venner

   
Bli medlem

   
Kulturlandskap
      
Kulturmark
      
Slåttemark
      
Artslister
      
Kart
      
Gårder
      
Kulturminner
      
Kulturhistorie
      
Naturgrunnlag
      
Forvaltningsplanen
      
Ferdselsveiplan
      
Stedsnavninnsamling
      
Rapporter

   
Kulturarrangementer

   
Maridalsspillet

   
Skjøtsel
      
Beitemark
      
Kulturminner
      
Lærebøker

   
Vandringer

   
Kultur- og naturstier

   
Skar leir

   
Slåttemyra

   
Årbøker

   
Markaloven

   
Jordbrukspolitikk

   
Ord og uttrykk

   
Lenker
Hjem > Skjøtsel > Slåttemark >  Rapporter fra Bioreg 2020

Rapporter fra Bioreg 2020

Vatne, S. & Oldervik F. G. 2020. Skjøtselsplan for ei slåttemark ved ruinene etter Margaretakirken i Maridalen i Oslo fylke. Bioreg AS Rapport 2020: 07.

Skjøtselsplan for slåttemark ved Margaretakirken 18112020.pdf

Vatne, S. & Oldervik F. G. 2020. Skjøtselsplan for ei slåttemark ved Kjerkebyhagan i Maridalen i Oslo fylke. Bioreg AS Rapport 2020: 08

Bjørkelunden-Kjerkebyhagan 09.12.20.pdf

Bilder og slåttemarksstruktur Kommmentar Tor Øystein Olsen 2020.12.09.pdf

 


dot


dot
E-post: maridalensvenner@mobilpost.no Maridalens Venner, Konvallveien 67, 2742 GRUA. Telefon 90 68 41 45
Ansvarlig redaktør: Tor Øystein Olsen. Støtt Maridalens Venners arbeid - kontonr. 0530 58 56349